11

kudret elini görebilmek #tefekkür

acaba her şeyiyle güzel ve sevimli hayatın devamı için neler gerekli olduğunu hiç düşündük mü? şüphesiz bunun için binlerce sebebin bir araya gelmesi gerekli. bunlardan birinin azlığı ve çokluğu hayatı felç edebilir. mesela sıcaklık ve soğukluk dengesindeki ufacık bir aksaklık her şeyi yok edebilir. ısı öyle ayarlanmalıdır ki, canlılar hayatlarını devam ettirebilsinler. sıcaklığın 60 dereceyi geçmesi, canlılar için ölüm çanının çalması demektir.

hayatın başka bir önemli şartı da, atmosferin hayata elverişli tarzda hazırlanmasıdır. gazların bugünkü halleriyle bir arada bulunmaları ihtimali, aslında hesap rakamlarına girmeyecek kadar küçüktür. gazların belirli bir kaçış hızı vardır. kafesteki kuş misali bu hızda azalma veya çoğalma olsa denge bozulur. fakat onları kaçmaya zorlayan hızla, atmosferde tutan yerçekimi öylesine dengelenmiştir ki kaçıp dağılmaları söz konusu değildir.

hayat için su da şarttır. suyun kaynağı ise okyanus ve denizlerdir. dünyamızda saniyede 16 milyon ton, senede 505 milyon kere milyon ton su buharlaşır rüzgârlarla dört bir yere dağılır. ihtiyaç olan bölgelere bırakılır. sonra tekrar buharlaşıp yer yüzünden gökyüzüne çıkar. ta ki hayat devam edebilsin. bunca suyu buharlaştırmak için 300 bin milyar kere milyar kaloriye ihtiyaç vardır. bunu kömürle karşılamaya ve kalksak 4.1016 ton kömüre ve türkiye bütçesinin yüz milyarca misli paraya ihtiyaç vardır.

işte hayatın varlığı için bütün diğer şartları bir kenara bıraksak, acaba bütün sebepler ihtiyar ve iktidar sahibi olsa, sadece sıcaklık, atmosfer ayarı ve su teminine güçleri yeter miydi?

kesinlikle hayır! daha önce dedik kanun iş yapmaz kanun koyucu iş yapar. allah'ın kudret eli her an işliyor. bir an çekse dünya hercu merc olacak..
 • 1
  sewo 5 ay önce
  peki benim aklıma takılan bazı düzensizlikler mevcut, bunlar hakkında bazı yorumlarım var ancak birde başkasının düşüncesini merak ettim.

  pi sayısı 3.14 ile sonsuz rakama ulaşması.
  ışık hızına çıkılamaması.
  vb. gibi buglar kafamı çok kurcalıyor bunların sebebi hakkında ne düşüyorsun.
  1
  frostie 5 ay önce
  ben ne kastediyosun bi' sey anlamadim .) allah irrasyonel sayıları hesaba katmayıp sistemi buga mı soktu demek istiyosun? ne alaka .d
  1
  sewo 5 ay önce
  hayır tabiki, sadece bu tür rakamların ulaşılmazlığı ve sonsuzluğu neden bir kaç örnekte mevcut veya neden bu birkaç örnek mevcut.
  sadece beyin fırtınası yapmaya çalışıyorum bazı düşüncelerim var uyuşacak mı yoksa bambaşka şeyler mi öğreneceğim.
  0
  sevde 5 ay önce
  bir kaç örnek belki ama bunlar belki bizim gördüğümüz bir kaç örnek. en güzel örnek ruhumuz değil mi herkeste olan? milyarlarca insan gelip geçmiş milyarca örnek demek aslında :)

  ayrıca burası sonsuzluk diyarı olmadığından belki de böyle..
  1
  sewo 5 ay önce
  haklı olabilirsiniz belki daha bir sürü örnek mevcut farkında değiliz.
  1
  frostie 5 ay önce
  matematikte çokca beyin fırtınası yapilacak element boldur tabii ki de ya da einstein'ın teoremlerinde.. bunun post ile alakasını anlayamadım sadece.
  2
  sewo 5 ay önce
  başlıkta yazar, fizik ve doğa olaylarına girmiş bende bir süredir aklımda olan bir soruyu yönelttim. einstein ile ilgili post açarsan sana da soracağım sorular vardır elbet:)
  1
  sevde 5 ay önce
  allah peygamber mucizeleri ile bize ilimde ve fen de nereye çıkabilecegimizin haddini koymuştur.

  hem meselâ: hazret-i süleyman aleyhisselâm taht-ı belkıs'ı yanına celbetmek için vezirlerinden bir âlim-i ilm-i celb dedi: "gözünüzü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim" olan hâdise-i hârikaya delalet eden şu âyet:
  ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﻋِﻠْﻢٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﺍَﻧَﺎ ﺍٰﺗِﻴﻚَ ﺑِﻪِ ﻗَﺒْﻞَ ﺍَﻥْ ﻳَﺮْﺗَﺪَّ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﻃَﺮْﻓُﻚَ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺭَﺍٰﻩُ ﻣُﺴْﺘَﻘِﺮًّﺍ ﻋِﻨْﺪَﻩُ

  ilâ âhir... işaret ediyor ki: uzak mesafelerden eşyayı aynen veya sureten ihzar etmek mümkündür. hem vaki'dir ki; risaletiyle beraber saltanatla müşerref olan hazret-i süleyman aleyhisselâm, hem masumiyetine, hem de adaletine medar olmak için pek geniş olan aktar-ı memleketine bizzât zahmetsiz muttali olmak ve raiyetinin ahvalini görmek ve dertlerini işitmek; bir mu'cize suretinde cenab-ı hak ihsan etmiştir.
  sözler kitabı

  mesela şu an bilimde suretler tv telefon vasıtasıyla gönderilebiliyor. hatta koku transferi bile yapılmış. peygamber mucizesinde eşya transferi olarak gerçekleşmiş diyebiliriz bu bizim sınırımız olarak düşünebiliriz. başka peygamberlere de bakarsak görebiliriz kısaca yazacağım.

  hazret-i süleyman aleyhisselâm'ın bir mu'cizesi olarak teshir-i havayı beyan eden:
  ﻭَ ﻟِﺴُﻠَﻴْﻤٰﻦَ ﺍﻟﺮِّﻳﺢَ ﻏُﺪُﻭُّﻫَﺎ ﺷَﻬْﺮٌ ﻭَﺭَﻭَﺍﺣُﻬَﺎ ﺷَﻬْﺮٌ

  âyeti; "hazret-i süleyman, bir günde havada tayeran ile iki aylık bir mesafeyi kat'etmiştir" der. işte bunda işaret ediyor ki: beşere yol açıktır ki, havada böyle bir mesafeyi kat'etsin. öyle ise ey beşer! madem sana yol açıktır. bu mertebeye yetiş ve yanaş. cenab-ı hak, şu âyetin lisanıyla manen diyor: "ey insan! bir abdim, heva-i nefsini terk ettiği için havaya bindirdim. siz de nefsin tenbelliğini bırakıp bazı kavanin-i âdetimden güzelce istifade etseniz, siz de binebilirsiniz."
  sözler

  yine hz süleyman aleyhisselamın cinleri kendisine hizmetkar etmesidir. işlerini gördürmesidir bu alanda açıktır mesela ki cinlerin şu an bile kullanıldığını düşünmekteyim. işte ışık hızı da bir çizgidir. onu geçmek mümkün olmayacak belki de en azından bu dünya için.

  pi sayısına gelirsek sonsuza kadar devam ediyor olması bir yaratıcı gerektirdiğini ortaya koyar bence. çünkü öyle bir nizam gerekir ki sonsuzluk sahibi ancak sonsuza gidecek bir şeyi yaratabilir. bunlar numunedir belki düzensizlik gibi gözükür. ama kainatın büyük bir kısmı nizam ve intizam içinde işlemektedir.
  1
  sewo 5 ay önce
  gerçekten görünen düzensizlik aslında düzenin ta kendisi olabilir evet aradığım cevap buydu kesinlikle.
 • 2
  banabubade 5 ay önce
  evrenin sınırını bilmiyoruz hatta bi sınırı var mı o da belli değil yani sonsuz ihtimal denebilir buna, bu duruma baktığımız zaman hayat dediğimiz şey sadece öznel bi yorum olabilir, kaldı ki genel olarak insanlar şu yaşadığımız duruma bakıp nasıl olabilir diyor asıl soru nasıl olamaz yada neden olmasın? sonsuzluğun içinde belkide en dengeli tesadüf bizde yaşanmıştır belkide evrenin şanslı kıssımlarından birindeyiz sadece neden olmasın?
  bende inanan biriyim fakat arada düşünmek lazım yani ısı biraz artsa rüzgar biraz az esse ölürüz her şey her an kontrol altında demek bana saçma geliyor madem her şeyi kontrol altında tutulacaktı ne diye burdayız?
  benim düşünceme göre evet ince ayarlı bi saatde gibiyiz ama bu saati bozmamız mümkün her şey mükemmel değil evrende kaos hüküm sürüyo ve bu kaosun içinde bi düzen var ama tanrının işi mi yoksa kendiliğinden mi bunu söylemek zor.
  0
  sevde 5 ay önce
  evren tamamen mükemmel zaten diyemeyiz çünkü eksik olan bir şey var bu evrende o da sonsuzluk. ama her an ince bir ayarda bile tutuluyor olması bir yaratıcı kudretini gösterir.

  mesela en basitinden bir çiçeği sulamasan iki-üç günde ölüverir burada senin iktidarına muhtaç. bu misal gibi allahı düşünebiliriz bilim fen hepsi onun ilmin dahilinde zaten allahın hayy ve kayyum isimlerinin tecellisi ile belki de bu emirler işliyor bozulmuyor.

  ama insan bozabilir mi pek ala evet. şu an bile insan eli değmemiş yerler tertemiz ilahi bir düzen ile temizleniyor. ölen bitkiler hayvanlar vb organizmalar tarafından ayrıștırılıyor.

  dengeli bir tesadüf diyorsun işte burada hata ediyorsun. çünkü tesadüfün kendisinde karışıklık vardır. basit bir örnek duvara istediğin kadar yüz milyonlarca deneme yaparak boya fırlat sana bir insan portresi çizemez ki çünkü sebeplerde ilim yok irade yok güç kuvvet akıl hiçbir şey yok. ki kaldı ki koca kâinatta bunu düşün. dünya şu an bildiğimize tek ve biricik. ancak bir irade bunu yapabilir.

  neden buradayıza gelecek olursak basit ama imtihan için hangimiz daha çok iyilik yapacak diye. imtihan dünyası ve her şey bir sebebe bağlı. sebepler olmasa mesela bir meyvenin olması için ağaca havaya oksijene vb ihtiyacı olmadan direkt pat diye meyve karşımıza çıksa imtihan sırrı kalkar herkes iman ederdi.

  dediğim gibi bunlar basit ve akla yakınlaștırılmıș örnekler. hepsinin daha derin ve teferruatlı açıklamaları var. bir kısmı da önce ki başlıklarımda mevcut
  1
  banabubade 5 ay önce
  bence sonsuzluğu biraz hafife alıyorsun bu normal insan beyni için zor bi kavram bu sonsuzluk, zira duvara sonsuza dek boya atarsam sonuçun ne olucağını bilemeyiz zira ölcemeyiz kesin konuşamayız belkide güzelinden bir ressim cizebilirim tesadüfen.

  ve yine bence hayat her an sulanması gerekecek bir çiçek olamaz zira öyle olsaydı insanlarda sürekli sulanmak isterdi ama yaşadığımız dünyaya bakınca bunu göremiyoruz
  0
  sevde 5 ay önce
  basit bir resim olarak düşündüğün için hata ediyor olabilirsin. bir insanın meydana gelişini vücudunda proteinleri.. bir çok şey var eğer dediğin şeyi tesadüfe verirsen bunların hepsini tesadüfe vermen gerekecek çünkü kudreti hâşâ dünyayı iradesiyle yaratamayan bir zat bizleri de yaratamaz olurdu minik bir video bırakıyorum...

  tesadüf mü

  bu videoyu ateist müslüman olarak düşünme çünkü herkeste oluşabilecek düşünceler ve normal aslında.
  1
  banabubade 5 ay önce
  sonsuzluğu sadece tek elden cıkan bir şey olarak düşünmek, anlamlandıramamak normal, anlıyorum fakat kendi kurallarımızla bizden üstün bişeyi etkileyemeyiz elimde mavi boyayla sonsuza dek duvarın aynı kısmına boya fırlatırsam ordan kırmızı bi elma resmi cıkmaz zira sen bunun olanağını yok etmiş oluyosun, kelimelerin anlamını yitirebileceği bir yerden bahsediyorsak eğer, eğer yaradılışdan bahsediyorsak öncesini düşünmek dahi zor yani en mantıklı yol tanrının yarattığına cıkıyo bunu görmemek zaten saçma olurdu fakat ben her şeye tanrının el attığını düşünmüyorum yani ilk domino taşını ittiğinde sonunda durucağı yeri biliyor olabilir ama bütün taşları tek tek dizip ittiğini sanmıyorum başlangıçta ki itici güç benim için.
  ayrıca hocam bu tarz videolar cidden insanı soğutuyor yani neden ateist taraf itici dindar taraf havalı gözüktürülmeye çalışıyor ki?
  0
  sevde 5 ay önce
  videoyu ben yapmadım ama vermek istediği mesaj güzel ve tatmin edici bence asıl verilmek istenen mesaja odaklanmak daha doğru olur
  1
  banabubade 5 ay önce
  verilen mesajdan daha önemli bir şey varsa o da nasıl verildiğidir
  zira kendine müslüman diyen bazı terör örgütleride kendince dini yayıyor.
  verilen mesaj nasıl yapıldığı.

  ama konu bu değil
  1
  frostie 5 ay önce
  şu yazıya ne kadar katıldığımı anlatamam.
  sırf biz burda yaşıyoruz diye birinin bu dengenin imalesini sağladığını, bir şeriat-ı fıtriye-i ilahiyenin olduğunu düşünmek yerine; milyarlarca hatta sonsuz galaksiler arasından, rölativist olarak hacmi ihmal bile edilebilecek "yalnızca bu gezegende" sebepler elverdiği icin var olduğumuzu düşünmek bana çok daha mâkul geliyor.
  1
  banabubade 5 ay önce ~ 5 ay önce
  yazının bir kısmını anlayamadığımdan bir şey diyemiceğim :d
  yinede teşekkürler.
  1
  frostie 5 ay önce
  hani asıl soru nasıl olamaz, neden olmasın dedin ya. orası ve ondan sonrası çok hosuma gitti ve sonuna kadar katılıyorum, ona binaen yazdım (:. bazıları için onu anlamak zor olabiliyor.
  0
  sevde 5 ay önce
  daha açıklayıcı bir video olabilir
  (pi: @banabubade)
  bunu da izleyin fikirlerinizi merak ediyorum
  1
  banabubade 5 ay önce
  şu an internetim yok ama en yakın zamanda bulabilirsem internetle izlemeyi düşünüyorum o zaman fikrimi belirtmekden zevk duyarım.
  teşekkürler.
  1
  sevde 5 ay önce
  tabiki beklerim rica ederim
  0
  frostie 5 ay önce
  ben böyle konuları videolardan izleyemiyorum ne yazık ki. izlenmemesi de gerektiğini düsünuyorum. okuyabilecegim bir yazı varsa göz atmak isterim tabii.
  0
  sevde 5 ay önce
  ama video çok çok güzel hazırlanmıș seslendirme şeklinde yazıya dökülmüş hali olsa keşke