dide

    1
    alicoyum 16.1.2020 18:03
    farsçada "dide" kelimesi, "görülen, gören" anlamındadır. başına aldığı "na" olumsuzluk ön ekiyle "nadide" sözcüğünü dilimize katmıştır. yani "seyrek görülen, görülmedik" anlamındadır. genelde ender bulunan, çok kıymetli şeyleri anlatmak için kullanılır.