dünya oyun ve oyalanma yeri midir?

  13
  sevde 30.4.2019 15:50
  bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. keşke bilselerdi!

  ankebut/64

  dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir.

  enam, 6/32

  biz göğü, yeri ve aralarında olan varlıkları oyuncak olsun diye yaratmadık.

  enbiya, 21/16


  dünyanın üç ayrı yüzü vardır:

  birincisi
  allah’ın kudret kalemiyle yazılan bir kitap görünümündedir. imtihana tabi tutulan insanların bu kitabı okuyarak allah’ı tanımaları, ona kulluk etmeleri gerekir. çünkü, her eserin bir müessiri, her sanatın bir sanatkârı, her kitabın bir yazarı olduğu gibi, şu kâinat kitabının da bir yazarı, şu hârika sanat tablolarının da bir sanatkârı, şu muhteşem eserlerin de bir sahibi vardır ki, yüce yaratıcı'dır.

  ikinci yüzü
  ahiret için mahsulatın ekildiği bir tarla, amellerin yazıldığı bir defter, imtihanın yapıldığı bir salon hükmündedir.

  enbiya suresindeki ayetin verdiği mesaj dünyanın bu iki yönüne dikkat çekmeye yöneliktir.

  bu pencereden bakıldığında ayetin mesajını şöyle anlamak gerekir: "bu dünya ciddi bir okuldur, bir mekteptir, bir üniversitedir... sakın tembellik edip de imtihanı kaybetmeyin. imtihan çok ciddidir, ilave bir bütünleme sınavı da asla söz konusu değildir..."

  dünyanın üçüncü yüzü ise, onun fani, geçici bir han olmasından kaynaklanmaktadır.

  enam suresinin ayeti, dünyanın bu konumuna dikkat çekmekte ve insanların buna kanmamasını istemektedir. çünkü, dünyanın bu yönü nefsânî, heva ve hevese bakan bir oyun ve eğlence yeri olarak boy göstermektedir. allah’a, ahirete giden yolları tıkayan ve dolayısıyla gayr-ı ciddi insanların oyuncağı olan bir eğlence merkezi hükmündedir.

  gerçekten bu yönüyle şu dünya hayatı bir anlık bir lezzetten ibarettir. öyle gaddardır ki, bir lezzet verse bin elem takar çektirir, bir üzüm yedirse yüz tokat vurur.

  herkes bu açıdan hayatına bakarsa görür ki, şu geçen hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçmiş, geri kalan ömür ise bir rüzgâr gibi uçar gider.
 • 1
  uek 1.5.2019 00:44
  ya dünya ya ahiret, bir kalbe iki aşk sığmaz ki...
  sinan yağmur - kerbela kitabından @sevde
  0
  sevde 1.5.2019 10:19
  “sizin hayırlınız dünyası için ahiretini, ahireti için dünyasını terk etmeyendir”

  (kenzül ummal, c, 3, s, 238, 6336).
  2
  hedap 2.5.2019 00:54 ~ 01:56
  daha güzel bir hadis var :)

  kocasını memnun ederek ölen kadın cennetliktir.” tirmizî, radâ` 10. ayrıca bk. ibni mâce, nikâh 4 bak ne diyor; cennetliktir.
  ama hadise göre memnun edemeyen de cennetten mahrum kalıyor. ona göre.
  1
  turbo 2.5.2019 01:10
  çok boş adam o ya
  0
  uek 2.5.2019 03:05
  sinan yağmur için mi dediniz?
 • 0
  blackhot 1.5.2019 10:16
  malesef biz sonuncu olanı seçeriz çoğu zaman
  0
  sevde 1.5.2019 10:20
  ıdrakimiz artsın diye dua edelim o zaman..