elhamdülillah ın tefsiri ve muazzamlığı

  3
  heisenberg12 24.2.2016 23:45

  Kuran ı kerim fatiha suresi ile başlar ve fatiha da "Elhamdulillah" ile başlar. Peki günlük hayatımızda çok kez kullandığımız, her namazda tekrar tekrar zikredilen bu kelime ne anlama gelmektedir göz atalım;

  1. NOKTA

  "hamd" iki anlam taşır. Birincisi "es-sena" yani övgü ikincisi ise "eşşukur" yani şükürdür. Ve bu ikisi aynı anlama gelmez.

  Mesela; güzel bir araba gördüğümüzde arabaya teşekkür etmeyiz : ) ya da yeni doğmuş bir bebeğe teşekkür edilmez, övülür.

  Allah sadece "Elmedhulillah (Övgü Allah a aittir)" diyebilirdi. Ama övgü bazen sahte olabilir. Hiç sevmediğimiz bir hocaya güzel şeyler söylediğimizde ya da nefret ettiğimiz patronumuzun kıyafetini övdüğümüzde sahte övgü yapmış oluruz.

  Allah sadece "Eşşukrulillah ( Şükür Allah a aittir)" diyebilirdi. Ama şükür, teşekkür ifadesi biri size bir iyilik yaptığında edilir. Ortada hiçbir şey yokken teşekkür edilmez.

  Hamd ise, her iki durumu kapsar ve arapça dil kurallarına göre sadece gerçek anlam taşır, sahte olamaz.

  Allah "Elmedhulillah ve eşşukrulillah" da diyebilirdi. Ama bir arapça atasözü der ki: " Konuşmanın en iyisi kısa ve öz olandır". Ayrıca arapça da iki kelimenin arasına "ve" girerse birlikte kullanılamaz olurlar. Yani bazı şeyler için övgü, başka şeyler için teşekkür anlamına gelir. Ama "elhamdulillah" ile aynı anda hem övgü hem de şükür edilmiş olur.

  Örnek olarak; Çok güzel bir araba, bir Lamborghini gördüğümüzü hayal edelim. Elhamdulillah diyerek hem Allah ın insanlara bahşettiği ilmi, Allah ın "Alim" sıfatını övmüş oluruz hem de bu ilimleri bahşettiği için teşekkür etmiş oluruz.

  Toplam 3 nokta dan oluşmaktadır. Tek partta çok uzun olacağı için 3 partta yazacağım. 

 • 1
  heisenberg12 24.2.2016 23:51
  2. NOKTA

  Cümle yapıları isim ve fiillerden oluşur. Fiillerin zamanları varken( geçmiş, gelecek, geniş zaman) isimlerin zamanı yoktur ve kalıcıdırlar. Elhamdulillah ifadesinde bu konu mükemmel bir şekilde işlenmiştir;

  Kuranda "Nahmedullah( Allah ı överiz)" ya da "Ahmedullah( Allah ı överim)" denilebilecekken bu ifadeler kullanılmamıştır. Çünkü "övgü" burada fiil olmuş olur ve zamanı ile ilgili net bir şey söylenemez, herhangi bir garanti verilemez. Öte yandan "Elhamdullilah (Övgü ve şükür Allah a aittir)" dediğimizde "övgü" isim olmuş olur ve isimler kalıcı oldukları için zaman kavramından bağımsızlardır.

  Ayrıca "Allah ı överim" deyip övgüyü bitirdiğimizde, Allah ın övülmesinin sonlandığı anlamına gelir. Halbuki Allah her zaman övülmektedir.

  Bir fiil kullanıldığı zaman o eylemi gerçekleştirecek bir özne gerekir. Mesela "kaybolmak" diyemeyiz saçma olur. "kalemim kayboldu" deriz. Yani fiil tek başına kullanılmaz ve anlam ifade etmez. Ancak isimlerin özneye ihtiyacı yoktur. Tek başlarına kullanılabilirler. Allah "elhamd" kelimesini kullanarak onu bağımsız kılıyor, herhangi birine ihtiyacının olmadığı anlaşılıyor. Allah eğer hamd ifadesini fiil olarak kullansaydı hamd edecek varlıklara ihtiyacı olduğunu anlayabilirdik. Ama Allah "hamd" ifadesini isim olarak kullanarak, hem zamanla hem de Hamd edecek varlıklarla sınırlandırmamış olur.
 • 1
  heisenberg12 24.2.2016 23:52
  3. NOKTA

  Arapça da "ihmedullah( Allah a hamd et)" denilebilirdi. Kardeşimize "git bana su getir" demek gibi... Böyle söylendiği zaman karşıdakinin iki seçeneği vardır. Ya bu emri yerine getirecek ya da getirmeyecektir. Yani topu karşı tarafa atmış oluruz. Emri yerine getirme karşı tarafın keyfine bağlı olur. Allah için ise bazı insanlar hamd ederken bazıları etmeyecektir.

  Ama Allah bu ifadeyi kullanmıyor. "elhamdulillah( övgü ve şükür Allah a aittir)" diyor. Sen hamd et veya etme, insanlar gelir geçer, dünya gelir geçer ama O orada bir yerdedir ve daima hamdedilir.