ne sultan ne şah ne de bir kral

  7
  kayipunicorn 21.4.2020 21:54
  ne sultân ne bir şâh, ne de bir kral
  sanma ki dünyâda, gerçek hükümdar
  saymakla bitmez ki, hepsi bir masal
  hükmü yok gözümde, bir zerre kadar.

  üç günlük dünyânın, saltanatının
  şükürsüz makâmın, tâcla tahtının
  zekâtsız zenginin, katla yatının
  hükmü yok gözümde, bir zerre kadar.

  kadir-kıymet nedir, bilmez insanın
  candan ayrı düşen, nice cânânın
  huzûrdan bî-haber, pek çok mekânın
  hükmü yok gözümde, bir zerre kadar

  kalpleri sevgiyle, dolmayan varsa
  mazlûmun yanında, olmayan varsa
  lezzeti helâlde, bulmayan varsa
  hükmü yok gözümde, bir zerre kadar

  nefsine râm olmuş, şân ve şöhretin
  emeksiz alınan, her bir servetin
  kaynağı belirsiz, bin bir ziynetin
  hükmü yok gözümde, bir zerre kadar.

  cemalettin turan