en kuvvetli cezalandırma şekli affetmektir. içtenlikle yapanlar daha çok acıtır.
1 saat önce 18 saat önce dün dün dün dün