en kuvvetli cezalandırma şekli affetmektir. içtenlikle yapanlar daha çok acıtır.
dün