swot analizi

  1
  cabukkiragel 8.2.2018 23:10 ~ 7.5.2018 00:13
  swot analizi albert humphrey tarafından geliştirilmiştir. genellikle planlama sürecinde başvurulan; projeye, proje alanı gibi değişkenlere ilişkin güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler gibi parametreleri ortaya çıkaran tekniktir.

  bu parametrelerden güçlü ve zayıf yönler içsel bağlamda gelişirken; fırsat ve tehditler dışsal bağlamda gelişir.

  biraz daha kolaylaştırmak adına güçlü ve zayıf yönler müdahale edilebilmesi ve değişmesi kolay olan etmenlerden oluşurken fırsat ve tehdit etmenleri müdahalesi kolay olmayan ve değişmesi pek mümkün olmayan etmenlerdendir.

  (pi: swot)
  (pi: şbp türkiye)
  (pi: şehir ve bölge planlama)
  (pi: şehir planlama)
  (pi: şehir planlaması nasıl yapılır)
  (pi: şehir plancısı)