şiirin nesirle de olabileceğini sananlar

  2
  incekalem049 5.9.2020 14:01
  şiirin nesirle de olabileceğini sananlar aymazlık içindedirler.
  şiir ancak ölçekle ve ayakla oluşur.
  şiir musikinin kızkardeşidir, aletsiz söylenemez.
  olağanüstü güzel bir nesri olan victor hugo, nesre "fukara şiiri" derdi.
  şüphesiz hugo'nun bu sözü de böylesine birçok sözleri gibi aşırıdır;
  biraz kendi zararına olarak da söylenmiş; yalnız, nesri şiirden tam olarak ayırma bakımından doğrudur.
  yahya kemal beyatlı
 • 1
  ghostrider 5.9.2020 14:57
  yanlış bir düşünce.

  "ne bileyim füsun. şimdi aramıza duvar örsen, yine kalkıp senin sevdiğin renge boyarım"
  -didem madak

  şiirin nesirli de olamayacağını sanan yahya kemal aymazlık içindeymiş.
 • 0
  incekalem049 7.9.2020 08:09
  bu açıdan bakınca haklı gibi görünebilirsin fakat;
  başka milletlerde olduğu gibi,
  bizim kültür ve edebiyatımızda da nesirden önce nazım vardır.
  nesir hep nazmın arkasından yürümüştür.
  eski edebiyatımızın hikâye ve romanı kabul edilen mesneviler bile
  nazmın imkânlarıyla yazılmış, nazmın havasını taşıyan manzum eserlerdir.
  uzun yazılmış şiirler (poemler) ve manzum hikâyeler de aynı özellikleri taşır.
  manzum eserlerin en yaygın olan çeşidi ise elbet şiirdir.
  dolayısıyla, manzum ve mensur eserler arasında, muhteva yönünden olmasa bile,
  şekle ve tekniğe ait özellikler itibarıyla çok yakın akrabalık ilişkileri vardır
  ve edebiyatımız nazım, nesir, şiir, şiiriyet, şair vb. kavramlarla ilgili olarak
  söylenip yazılmış ifade ve değerlendirmeler bakımından da oldukça zengin bir edebiyattır.

  sıra, tertip, düzen, sıraya koyma, düzenleme vb. anlamları olan nazım (nazm) kelimesi, edebiyatta “ölçülü ve kafiyeli mısralar ve belli biçimlerle oluşturulmuş güzel ve etkili söz” anlamında kullanılır. bu özellikleri taşıyan söz ve yazılara da genel olarak “manzûme” (manzum eser) denir. nazmın karşıtı “dağıtma, saçma, yayma, serpme” gibi anlamları olan nesir (nesr) kelimesidir. yani “belli bir ölçü ve ahenge bağlı olmaksızın sadece söz dizimi kurallarına uygun bir şekilde oluşturulan” söz ve yazılara nesir (düz yazı) denir. bu tür söz ve yazıların genel adı da “mensûre” (mensur eser) dir.
  bu kısımda dikkat edilmesi gereken en önemli ölçü nesrin;
  “dağıtma, saçma, yayma, serpme” yönüdür
  şiir bir kelimeye binlerce anlam katarken nesir adından anlaşılacağı gibi dağıtma, saçma görevi görür :) +
  1
  ghostrider 7.9.2020 10:03 ~ 10:04
  burada önemli olan, yahya kemal'in dediğidir. yahya kemal nesrin tam olarak karşısında duruyor. yahya kemal'in yaşadığı dönem, şiirin gelişmeye başladığı zamanlara denk geliyor. bu kadar iyi bir yazarın kendine sınırlar koyması garibime gitti.

  bu kadar uzatmanın da alemi yok aslında. roman, deneme vs bunlar sınırları olan türlerdir. hepsinin belirli olay örgüleri ve yazılış şekilleri vardır. ama şiirde belirli bir sınır yoktur. istediğin gibi yazabilirsin. eğer duyguyu ve yaşanmışlığı verebiliyorsan ölçünün ve yazış biçiminin bir önemi yoktur.

  şiirin bir sınırının olmadığının kanıtı 1.yeniciler ve 2.yeniciler'dir.
  0
  incekalem049 7.9.2020 18:13
  açıklamanı makul kabul ediyor
  ve bu konuda uzlaşıyorum :) +