bonkör

    2
    alicoyum 20.7.2019 05:17
    "eli açık" anlamıyla kullandığımız "bonkör", fransızcada "iyi yürekli" demekmiş. "bon" (iyi) ve "cœur" (yürek, kalp) sözcüklerinden oluşan "bonkör", iyi yürekliliğin verdiği eli açıklık, cömertlik olarak dilimize yerleşmiş.
  • nedir

    Bir kavramı yada başka bir şeyin anlamını anlatmanızı sağlayan bir bölüm.