teşkilat-ı mahsusa

    2
    alisekiz 17.3.2016 22:20
    İttihat ve Terraki Cemiyeti'nin iktidara geldikten sonra Enver Paşa'nın emriyle kurulan istihbarat örgütü. İstanbul da ki fransız konsolosluğuna gizlice girip planları çalmaktan tutunda çarlık rusyasında ki silah fabrikalarını,depolarını patlatan örgüt. Osmanlı devletinin 1. Dünya savaşında savaştığı cephelerden birçoğunun komutanı Teşkilat-ı Mahsusa üyesiydi.Aynı zamanda Kurtuluş Savaşımızın kadrolarının birçoğu yine Teşkilat-ı Mahsusa üyesiydi. Teşkilata girmek için ettikleri yeminin bir kısmında "Yemin billah önce VATAN" denilmektedir. Kurtuluş Savaşı zamanında örgüt adını karakol cemiyeti yaparak anadoluya silah ve adam kaçırmıştır.