lalüebkem

    1
    alicoyum 25.4.2018 19:29
    eskiden kullandığımız bir sözcük; "lalüebkem". şaşkınlıktan dili,nutku tutulmuş, sessizliğe mecbur kalmış demektir. farsçadaki "lâl" ve arapçadaki "ebkem" kökenli, ikisi de "dilsiz" anlamına geliyor.
  • nedir

    Bir kavramı yada başka bir şeyin anlamını anlatmanızı sağlayan bir bölüm.