6
atatürk'ün idam fermanı
24 mayıs 1920 tarihinde istanbul işgal altındayken istanbul sıkı yönetim mahkemesi atatürk hakkında idam kararı vermiştir. verilen bu idam kararını hiç düşünmeden onaylayan sadrazam ve harbiye nazırı vekili damat ferit paşanın padişah buyruğunun günümüz türkçesi'ne çevrilmiş hali aşağıda belirtilmektedir.

padişah buyruğu

mehmet vahidüddin

kuva-yı milliye adı altında çıkardıkları fitne ve fesatla, anayasaya aykırı olarak halktan zorla para toplamak, asker almak, bunun aksine hareket edenlere işkence ve eziyet ederek şehirleri yakıp yıkmaya kalkışmak suretiyle iç güvenliği bozanların tertipçisi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, üçüncü ordu müfettişliğinden alınarak askerlik mesleğinden çıkartılmış bulunan selanikli mustafa kemal efendi, eski yirmi yedinci fırka kumandanı miralaylıktan emekli istanbullu kara vasıf bey, eski yirminci kolordu kumandanı mirliva salacaklı fuat paşa ile eski vaşingtın (washington) elçisi ve ankara milletvekili midillili alfred rüstem ve sıhhiye eski müdürü istanbullu doktor adnan bey ile üniversite batı edebiyatı eski öğretmeni halide edip hanımın, ayrıntıları 11 mayıs 1336 (1920) tarihli ve 20 numaralı karar tutanağında yazılı olduğu üzere, mülkiye ceza yasası’nın kırk beşinci maddesinin birinci fıkrası delaletiyle elli beşinci maddesinin dördüncü fıkrası ve elli altıncı maddesi uyarınca, sahip oldukları askeri ve mülki rütbe ve nişanlarla, her türlü resmi unvanlarının kaldırılmasına ve idamlarına, halen firarda bulunmaları dolayısıyla yasa hükümleri gereğince mallarının haczedilerek, usulüne göre yönetilmesine ilişkin istanbul bir numaralı sıkıyönetim mahkemesi tarafından gıyaben verilen hüküm ve karar, ele geçirildiklerinde tekrar yargılanmak üzere onaylanmıştır.

bu padişah buyruğunu yürütmeye harbiye nazırı görevlidir.

24 mayıs 1336 (1920)

sadrazam ve harbiye nazırı vekili

damat ferit

bu içeriğe henüz yorum yapılmamıştır. • tarih

  tarihle ilgili her türlü paylaşım

  60 takipçi

 • abone ol

 • moderatörler

  ofsaytsizburak

  hellomyfriend
  • tarih moderatörleri olarak "bilgi ve yorumlama" yı hedefliyoruz. argo ve dalga amaçlı yapılan yorumlar ve başlıklar silinir.


  • kaynak belirtmeyi unutmayın. aksi takdirde bilgi hırsızlığına girmiş olursunuz.


  • bölüm dışı içerik yapmak yasaktır.

  • alıntı yaptığınız yazının altına ''alıntıdır'' yazınız.

  ilgili bölümler;


popi yükleniyor...

popi yükleniyor...

pupu yükleniyor...

pupu yükleniyor...

tepe yükleniyor...

tepe yükleniyor...

g20 yükleniyor...

g20 yükleniyor...