thule tarikatı

  7
  yuceltanay 29.6.2018 21:28
  thule tarikatı’nın kurucuları ” baron rudolf von sebottendorff”tur. thule tarikatının;

  zamanda yolculuk yapabilen, üstün zekaya ve teknolojiye sahip olan varlıklarla temasa geçmek.
  üstün ari alman ırkını oluşturmak.
  hristiyanlık inancı yerleşmeden önceki, eski alman kültürünü yeniden canlandırmak.
  dünya’nın kaderini değiştirmek ve tüm sistemi baştan geliştirmek.
  mu kıtası’na ulaşmak.

  gibi fantastik amaçları bulunmaktaydı.
  en ünlü tarikat üyeleri : adolf hitler, rudolf hess, arthur rosenber
 • 0
  yuceltanay 29.6.2018 21:30 ~ 30.6.2018 20:51
  thule tarikati ve nazilerin doğuşu thule örgütü'nün amaçlarına gelince; bunlar özetle: zamanda gidip gelen üstün yaratıklarla ilişkiye geçmek, üstün bir âri ırk oluşturmak : (bunun için de saf bir cermen ırkı oluşturup pan-cermenik bir alman ımparatorluğu'nu kurmak ve bu imparatorluğu âri ırkın oluşturulmasında kullanmak) ve bu arada, hıristiyanlık öncesi antik alman kültürünün yeniden uyandırmak, böylece dünyanın yazgısını değiştirmek ve mu uygarlığına ulaşmaktı. gizlici örgüt ve öğreti olarak thule'un felsefesine gelince; bunu dietrich eckart, şöyle açıklıyordu: "tule'un tüm sırları, eski bir kayıp uygarlığa dayanır. insanoğlu ile dış zekalar arasında bazı varlıklar, bu sırlara erenlere büyük bir güç kaynağı oluşturmaktadır. işte bu güçtür ki, almanya'yı dünyaya egemen kılacaktır". bu sözler, nazizmin de temelini oluşturuyordu. kökleri : gizlici öğreti ve grup olarak thule'un dayandığı kökler de ilgi çekmektedir.
 • 0
  mister_moron 29.6.2018 21:39
  kkk klanı hakkında bir başlıkta beklerim ;d