sabetayist

    -1
    thuglife 9.3.2016 18:36
    etrafta kendilerini müslüman olarak tanıtıp müslüman gibi yaşayan fakat amaçları içinde bulundukları toplumu yahudiliği yaymak olan gruplar.sabetacı da denir halk arasında.