3
sosyalizm nedir?

Internette sosyalizm hakkında bir çok zırva ve asılsız iddaa dönmesinden dolayı kendimi böyle bir başlığı açmakla yükümlü hissediyorum.

- Sosyalizm bir ekonomi modelidir. Sosyalizmi diğer ekonomik modellerden ayıran ise özel mülkiyet anlayışının yerine toplumsal mülkiyet anlayışını savunmasıdır. Yani ülkedeki her fabrika, toprak, maden vs. tek tek bireylere değil ülkedeki bütün bireylere aittir.

- Sosyalizm kişisel mülkiyete karşı değildir. Yani "benim cep telefonum da bütün topluma mı olacak ağbi ya" diye düşünmenize gerek yoktur. Aynı şey yaşadığınız ev için de bu şekildedir.

- Sosyalizm, tüketimi değil üretimi amaçlar. Şu an dünyamıza egemen olan kapitalizm ise tüketimi amaçlar. Bu yüzden yılda bir defa telefon, ayda bir defa pantolon, günde bir defa sevgili değiştiririz. Çünkü kapitalizm bundan para kazanır. Sosyalizmde ise her şey planlıdır ve tüketim kadar üretim yapılır. Sosyalizmde aldığınız bir ürünü (mesela bir cep telefonunu) 10 yıl boyunca rahat rahat kullanmanız mümkündür çünkü sosyalizmin kar elde etmek gibi bir amacı olmadığı için sizin 1 yılda bir telefon değiştirmenizin sosyalist devlet için bir anlamı olmayacaktır.

- Tarih sınıflardan ibarettir. İlk çağlarda köle sahipleri (efendiler) ve köleler daha sonraları toprak sahipleri ve köylüler günümüzde ise burjuvalar (patronlar) ve proleterler (işçiler) ana sınıfları oluşturur. (Daha bir çok dönem olmasına rağmen laf kalabaliğı yapmamak için kısaca yazdım) Tarih ezilenlerin, ezenleri yenmesiyle sonuçlanan çatışmalar sonucunda ilerlemiştir (ve tabii ki bilim ile) fakat özel mülkiyet ortadan kalkmadığı için tarih boyunca özel mülk sahibi olan özel mülkü olmayanı sömürmüştür. Sosyalizm bu sömürünün asıl nedeni olarak özel mülkiyeti görmüştür ve sömürünün ortadan kalkması için özel mülkiyetin ortadan kalkması gerektiğini savunmuştur. Şuna da değinmek gerekir, sosyalizm de sınıfların olduğu bir ekonomi modelidir ve sosyalizmde imtiyazlı sınıf proleterlerdir (işçiler)


- Sosyalizm insan doğasına aykırı değildir. Çünkü insanlık tarihinin farklı dönemlerinde insanların eşit, sınıfsız ve kollektif bir şekilde yaşadığını görüyoruz. Mesela Spartaküs'ün isyanı insanların eşit, sınıfsız ve kollektif yaşaması taleplerini savunan bir isyandır. Bizim topraklarımızda ise Şeyh Bedrettin İsyanı ve Baba İshak Ayaklanması ile bu talepler savunulmuştur.

- Sosyalizm, Rus ideolojisi değildir. Genelde milliyetçi dostlarımız sosyalizmin ilk defa 1917'de günümüzün Rusya toprakları üzerinde uygulanmasından kaynaklı sosyalizmin "Rus ideolojisi" olduğunu düşünürler ve sosyalizmin milli olmadığını düşündükleri için sosyalizme karşı çıkarlar. Öncelikle sosyalizmin bir ekonomik model olduğunu ve hiçbir ulusun tekelinde olmadığını belirtmeliyim. Daha sonra ise sosyalizmin bu isimle (yani "sosyalizm" ismi ile) savunulması Fransız İhtilali ile gerçekleşmiştir. Hazır konu Fransız İhtilali'ne gelmişken dostlarımızın milli olduğunu düşündükleri milliyetçilik akımının da ilk defa Fransız İhtilali ile ortaya çıktığını belirtmekte bir sakınca görmüyorum. Bunun dışında sosyalizm Orta Asya'daki Türk devletlerinde de uygulanmıştır, Çin'de de uygulanmıştır (Mao Zedong ölunceye kadar) Yugoslavya'da da uygulanmıştır, Kore, Küba, Vietnam vs. de de uygulanmıştır fakat bu ülkelerde hiçbir zaman Ruslaşma ya da Fransızlaşma görülmemiştir. Maddenin başında söylediğim gibi "sosyalizm hiçbir ulusun tekelinde değildir", sosyalizm yalnızca işçi sınıfının tekelindedir.

- Sosyalizm, diğer ekonomik modellerin (kölecilik, feodalizm, kapitalizm vs.) insanların dini inançlarını kendi çıkarları doğrultusunda kullandığının farkındadır (Haçlı Seferleri sözde, "kutsal Kudüs'ü ele geçirmek" amacı ile yapılmıştır ve vu şekilde taraftar toplamıstır. Fakat asıl amaç Doğu'nun zenginliklerini ele geçirmektir, 4. Haçlı Seferi'nden sonra seferlerin Hindistan'a yönelmesi bunun en büyük kanıtıdır. -örnekler arttırılabilir) bu yüzden dini kurumlara (papalık, halifelik vs.) karşıdır. Sosyalizme göre din bireyseldir ve bireyin tanrı ile iletişim kurarken papalığa ya da halifeliğe (ya da başka bir dini kuruma) ihtiyacı yoktur. Sosyalizm gerçek laikliktir.

- Sosyalizm, bilimcidir. Çünkü özel mülkiyetin olduğu sınıflı toplumlarda bilim eğer egemenlerin (günümüzde burjuvaların) işine yarıyorsa gelişebilir. (Yaklaşık 20 yıl önce elektrikle çalışan araba icat edildi fakat hala seri üretimi yapılamadı. Çünkü arabanın elektrikle çalışması demek, petrol şirketlerinin dibe vurması demektir. Petrol şirketleri ise buna engel olmak için bilimin önüne taş koyarlar. -örnekler arttırılabilir-) Sosyalizm'de ise özel mülkiyet olmamasından kaynaklı bilimin önünde hiçbir engel yoktur.

- Konunun altına yorum geldikçe editleyip yeni madde ekleyeceğim

 • 1
  ripolution 1 yıl önce
  Özet: Sosyalizm çok güzel, gelsene
 • 0
  kurt 1 yıl önce
  aydınlandım bir nebze
  1
  ripolution 1 yıl önce
  Kafana takılan bir şey olursa mesaj da yazabilirsin
 • 1
  unnamed 1 yıl önce
  Şirinlerin yaşam tarzı
  1
  ripolution 1 yıl önce
  Gargamel'de kapitalizm oluyor :) "İyi bir sosyalist olursan bir gün sen de Şirinler gibi yaşayabilirsin"
 • 0
  yondaimehokagesama 1 yıl önce
  Sosyalizmin rusyada çıkmasıyla milliyetçiliğin fransada çıkması çok mu alakalı?
  0
  ripolution 1 yıl önce
  Sadece sosyalizmin milli olmadığını söyleyen milliyetçilere, milliyetçiliğin de (onların mantığıyla düşündüğümüzde) milli olmadığını söylemek için yazdım
  0
  yondaimehokagesama 1 yıl önce
  Türk sosyalizmi diye birşey yok ama türk milliyetçiliği?
 • 0
  mateev 1 yıl önce
  selam olsun ekonomik ideoloji üzerinden insancılık oynayanlara

  Allah'ınız para Allah'ınız bizim karşımıza özgürlüktü,barıştı gibi manevi değerlerle gelmeyin.
  1
  ripolution 1 yıl önce
  Parayı tanrılaştıran sosyalistler değil, özel mülkiyeti savunan sınıflı toplumlardır. Sosyalistler parayı yalnızca, özel mülkiyeti dünya üzerinden kazıyacak olan işçi sınıfına ulaşmak ve onları örgütlemek için kullanırlar. Sosyalist bir toplumda değil, parası olanın güçlü sayıldığı kapitalist toplumda yaşıyor ve kapitalizm ile mücadele ediyoruz. Paranın gücünü reddetmemekle birlikte bu gücü parayı tamamen ortadan kaldırmak için kullanıyoruz
  0
  mateev 1 yıl önce
  lafım bu ideoloji üzerinden bunu yapan tatlı su solcularınaydı zaten,çok güzel izah etmişsiniz ama ben almıyım tşk:)
  0
  ripolution 1 yıl önce
  Haklısın, bunu yapan tatlı su solcuları var. Onlarla da bunun kavgasını veriyorum, gerek tartışarak gerek yumruk yumruğa kavga ederek. Benim gibi düşünmek, sosyalist olmak zorunda değilsin, yalnızca insanların sosyalizm hakkında yanlış fikir sahibi olmamasını istiyorum, umarım anlaşabilmişizdir :)

  * Yumruk yumruğa kavga derken, bunu lafın gelişi söylemedim :D
 • 1
  lehsuvarisi 1 yıl önce
  Sosyalizm bence iyi bir ideoloji fakat uygulanması zor.Neden derseniz Türkiye'de ki işçi sınıfının cahil olması ve işçi sendikalarının (emekçiler de dahil) işçi haklarını savunmaması gibi bir olgu var.
  0
  ripolution 1 yıl önce ~ 1 yıl önce
  Türkiye'deki sendikaların ve sosyalistlerin cahil olması -ki bunlar işçi sınıfına önderlik edeceğini iddaa eden kimseler- işçi sınıfını da etkisi altına alıyor. Çok güzel bir söz söylemişler vaktiyle "imam osurursa cemaat sıçar" diye, Türkiye'deki sözümona işçi sınıfının önderleri osururken, işçi sınıfının sıçmamasını bekleyemeyiz :)
 • 0
  kullanici 1 yıl önce
  Özellikle sol görüşlülerin ve komünistlerin savunduğu şey. Diğerleri çok ilgilenmez.
 • 0
  quera 1 yıl önce
  Konuyu okudum fakat yorumları okumadım, ben sosyalizmi destekliyorum fakat insan doğasına aykırı buluyorum çünkü insan her zaman en iyisini en yenisini ister sosyalizm de alt sınıflarda yaşayan insanların aynı şekilde daha iyiyi istemesi sonucu oluşmuştur.
  0
  ripolution 1 yıl önce
  insan doğasına aykırı olmadığına kısa bir maddeyle değinmiştim. insanlık tarihinin farklı zamanlarında komün olarak yaşayan topluluklar görüyoruz. insanı sürekli "en yenisi", "en iyisine" sahip olmaya iten şey kapitalizmdir. kapitalizm, tüketimden para kazanır bunun için de sürekli olarak insanları tüketmeye iter. insanlık tarihinin hiçbir döneminde bu kadar çılgınca tüketim yapılan bir başka dönem daha yok. bu yüzden asıl insan doğasına aykırı olan kapitalizmdir
 • 0
  noauthorityforoldmen 1 yıl önce ~ 1 yıl önce
  arkadaş sosyalizmde şu farkı fark etmemiş sanırsam alıntı yaparak söylüyorum "sosyalizmde imtiyaz sahibi sınıf proleterlerdir." kısaca sosyalizm sadece burjuvazi ile proleteryanın yer değiştirmesini hedefler. sonuç olarak sen bir mevkiyi alıp birisinden alıp bir başkasına devrettiğin zaman yeni adam eskisi gibi olacaktır. ayrıca yapısalcı marksistlere (althusser, poulantzas gibi) bakıldığında bu adamlarda bunun hiçbir zaman gerçekleşemeyeceğini söylerler. toplum analizini yapmada marksistler, özellikle yapısalcı marksistler çok doğru işler yapmış. sosyalizmde insanlar sadece ekonomik temellere dayandırdığı için çok nitelikli olmuyor. tüketimi eleştirmek sadece saçmalıktır. örneğin ben ürettiğim bir şeyi doya doya tüketmezsem neden onu üreteyim ki. bu saçmalıktır. bu yüzden de üretim nitelikli bir şekilde devam etmez. üretim her zaman tüketmek için vardır. tüketilmediği sürece üretimin bir kıymeti yoktur. asıl mevzu tüketmedir. çünkü insanın hayatta bile kalabilmesi için üretmesi değil tüketmesi gerekir. örnek olarak bir çocuk hiçbir üretim faaliyetinde bulunmadığı halde hayattadır çünkü tüketir. ama bu çocuk tüketimde bulunmazsa ölür gider
  0
  ripolution 1 yıl önce
  öncelikle şunu belirtmek isterim, sosyalizm yalnızca iktidarın işçi sınıfı eline geçmesi değil aynı zamanda özel mülkiyetin ortadan kalkmasıdır. sosyalizm burjuvazi (sosyete/patron sınıfı) ile proletaryanın (işçi sınıfının) yerini değiştirmeyi değil, burjuvaziyi yok etmeyi amaçlar. bundan kaynaklı (özel mülkiyetin ve burjuvazinin ortadan kalkması) işçi sınıfı iktidarının, sosyete iktidarı gibi olacağını düşünmek mekanik bir düşünce. (seni böyle düşündüğün için suçlamıyorum, beni yanlış anlamıyorsun umarım). sosyalizm de bir sınıflı toplumdur ve bir sınıfın diğer sınıflar üzerinde egemenliği bulunur. sosyalizm tıpkı günümüzdeki kapitalizm gibi dünyayı egemenliği altına aldığında, işçi sınıfının altındaki ezilen sınıflar sosyalizmi de yıkacak ve sınıfların olmadığı komünizme geçecekler (bunu konuda hemfikir olduğumuzu düşündüğüm için uzun uzun açıklama gereği duymadım).

  sosyalizmde insani ilişkiler kapitalizmdeki gibi ekonomik temellere dayanmaz, sevgiye dayanır.

  tüketim konusuna da gelirsek, tüketimden kastettiğim şey yaşamımızı devam ettirmek için tüketmek değil. olayı çok yanlış anlamışsın ve sanırım adet yerini bulsun diye eleştirmişsin. bir bebek her gün mama yemezse yaşamını devam ettiremez fakat bir bebeğin yaşamını devam ettirebilmesi için her ay telefon değiştirmeye ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. (ürettiklerimizi ambarlarda saklamayacağız. üretim, tüketim içindir. bunun farkında olduğumuz için tükettiğimiz kadar üreteceğiz.)
  0
  noauthorityforoldmen 1 yıl önce
  sosyal ilişkiler sevgiye dayanır konusuna gelecek olursak insanın birini sevmeside çıkarlarına bağlıdır. bir anne-baba çocuğunu üzerinde emek harcadığı ve bilinçaltında onun ölümsüzlüğünü sağladığını düşündüğü için sever. bir insanın diğeriyle sevgi ilişkisi kurması yine çıkarlarına uygun olması sonucudur. sen bu çıkarlara mutlu etmesi, ekonomik olarak veyahutta bilgilendirme olarak bakabilirsin. çıkarları fayda sağlayan olarak düşün. bu yüzden sevgiyi direk oluşturamazsın. yunus emrenin dediği yaradılanı sev yaradandan ötürü sözü bile aslında çıkarı belirtir. çünkü yaradanı asıl mevzu olarak göstererek asıl onu mutlu etmek olduğunu belirtir ve onu mutlu etmenin çıkarına uygun olacağını düşünür. hem işçi sınıfının egemenliğinin tekrardan ezilenler sınıfı tarafından yıkılması durumu ise bilgisayar başında oturup ders çalışması gerekirken 5 dakika 5 dakika daha uzatıp hiç bir şey çalışamayan çocuğa benzer. işleyebilmesi komünizme direk geçilmesi gerekir ve buda büyük kayıplara yol açar(gerek can, gerek mal olarak vb.) ve insan türünde bunu yapabilecek göt yoktur. bu yüzden gerçekleşemez. ayrıca ezilen ezene içinde bir kin duygusu güttüğü için hiçbir zaman sınıfları da kaldırmaz. tekrardan ezilebilme korkusundan dolayı gücü bırakmayıp her zaman kendisini güvende tutmak ister.
  tüketmek konusu ise bence sadece doğal ihtiyaç olarak düşünülmemeli. bir çoğu insanın lüks tüketime de ihtiyacı vardır aynı zamanda. günümüzde ki spor olayları benim gözümde bir lükstür ve bakıldığında çok büyük bir endüstridir. bu sadece günümüz toplumunda ortaya çıkan değil antik yunanlılarda bile var olan hatta bizde de var olan bir etkinliktir. insanlığın her yerinde lüks ihtiyacı hissedilmiş çünkü bu içgüdüsel bir durumdur. bu insana etrafına "ben güçlüyüm" mesajı vererek güvende hissetmesini sağlar, mutluluk sağlar, özgüven sağlar, diğerlerinden saygı görmesini sağlar. ve mutluluk ile güven hayatta kalmak için önemli elemanlardan biridir. burada üretimin önemsiz ve gereksizliğini söyleyen bir insan değilim ancak lüks tüketimi eleştirmenin de yanlış olduğunu düşünüyorum. asıl doğru olan üretim ve tüketimin birbirine bağlı olduğunu söylemek olacaktır sanırım ve ikisininde gerekliliği vardır .
  0
  ripolution 1 yıl önce
  uzun uzun tartışmak yerine seni anlamak için soruyorum. senin alternatifin nedir?
  0
  noauthorityforoldmen 1 yıl önce ~ 1 yıl önce
  bence hangi sistem gelirse gelsin en geniş açıdan bakıldığında hiçbir değişen olmayacaktır. yani bir sistemde bir girdiyi yükseltirken diğer sistemde başka bir girdiyi yükseltirsin. bunların hepsinin aslında kazandırdıkları aynıdır. bir örnek vermek gerekirse merkantilist bir düşünce de senin egemenliğin çok yüksektir ama ticaretin gelişemez ve ekonomik refah sağlaman sadece sömürge yoluyla olur ancak ticaretin serbestleştirilip liberalleşmesine girildiği zaman egemenliğinden feragat verirsin ve ekonomin zenginleşir. burada aslında bakıldığında insanlığa bir katkının yapıldığını(totalde) göremezsiniz. bu teorilerde bence bu girdileri destekleyen insanların algısına göre gelişiyor. kapitalizm ekonomik gelişmişliği, sosyalizm refahı, kültür endüstrisi insanların birbirlerine benzemesini. ama bunların verdikleri çözüm değil sadece girdilerden birini güçlendirmek. benim için önemli olan ise benim birey olarak özgürlüğüm ve egemenliğimi sağlamak olduğu için anarşizmdir. ama anarşizm totalde bir katkı sağlar mı? hayır. bence bu durumun çözümü yok. insan hayatında bulunan bazı parametreleri göz önüne alınmadığı zaman buna çözüm diyoruz.
 • 0
  hari 1 yıl önce
  sosyalist öğretmenlerin sosyalist olmayan öğrencilere dayatırken sosyalist olmayan öğrencilerin kendi görüşlerini savunurken sosyalist öğretmenin "siz bana kendi görüşünüzü dayatmaya çalışıyorsunuz" diye cıyaklamasına neden olan politik görüş zımbırtısı
  0
  ripolution 1 yıl önce
  bu sosyalistlerin hatasıdır, sosyalizmin değil. aynı şeyi sağ görüşlü öğretmenler de sol görüşlü öğrencilere yapıyorlar, sen bunu bir demagoji olarak kullanırsan verimli bir tartışma olmaz yalnızca demagoji olur
  0
  hari 1 yıl önce
  demagoji yapmadım, doğruyu söyledim.
 • 0
  meniskus 1 yıl önce
  normalde olduğu gibi (demokrasi ve özgürlük )görünmeyen çünkü çağın getirdiği bazı durumlar neticesinde bazı insanlarca kullanılmaya (!) çalışılan bir ideolojidir.. verimsizdir yani yaşadığımız dünya için
  0
  ripolution 1 yıl önce
  bunun çağımız ile alakası yok, sosyalizm ilk ortaya çıktığında da feodaller tarafından kullanılmaya çalışıldı fakat başarılı olamadılar. bugün de başarılı olamayacaklar. verimden kasttettiğini anlamamış olduğum için bu konuda tartışamıyorum
 • 0
  nietszche 1 yıl önce
  diğer pek çokları gibi modern insanın köleligini rahatlık zannetmesi ve tüketimden duydukları ve devamlı hale gelen zevkler sonucu kapitalizme karşı asla kazanamayacak olan düşüncedir. o yüzden yaşasın anarşizm !
  0
  ripolution 1 yıl önce
  böyle basit demagojileri bir tarafa bırakıp doğru düzgün bir tartışma yürütebiliriz. mesela anarşizmin toplumun özgürlüğü yerine bireyin özgürlüğünü hedeflemesinden ötürü asla küçük burjuva düşüncesinden öteye gidemeyeceğinden veya anarşistlerin sırf sosyalistlere olan düşmanlığından ötürü kapitalizmi ateşli bir şekilde savunmalarından tartışabiliriz. emma goldman'ın, lenin'e yönelik 2 süikast düzenlettikten sonra ömrünün geri kalanını abd'de torun bakarak geçirmesindeki maksadı da tartışma konusu olarak alabiliriz. ne dersin?
  0
  nietszche 1 yıl önce
  proletarya diktatörlüğünü savunan bir ideoloji anarşinin bireylere verdiği özgürlükten yakınıyor siz topluma özgürlük vermekten acizsiniz bunu sovyet yönetiminde açıkça gördük.marx 2.enternasyonal de kovduğu anarşistler dende bahsedelim yada troçki eliyle öldürülen nestordan rus devriminde anarşistler komünist sosyalist grupları destekledi de ne oldu karşılığında halka yaptığınız gibi ezdiniz.marx sözüyle anarşistleri eleştiriyordu git oku marxin küçük burjuvadan kastı neydi .marx proleter olmayanları hep küçük burjuva olmakla suçladı. anarşistler tarih boyunca ki en iyi işçi hareketidir.yönetenlerin olmadığı bir hayat eşitlik vaat etmiştir sizin vaat ettiğiniz tek şey ipleri başkasına vermek.
  0
  ripolution 1 yıl önce
  öncelikle sosyalizmin marx'ın ya da sscb'nin tekelinde olmadığını, marx'ın ve sscb'nin hatalarının (ki ben birçoğunu hata olarak görmüyorum) bizi bağlamadığını belirtmek isterim.

  ayrıca o 2. entarnasyonel değil, 1. entarnasyonel. sizin gibi küçük burjuva özgürlükçülerine yapılacak en güzel davranışı marx yoldaş yaklaşık 150 yıl önce sergiledi. (keşke günumuzdeki sosyalistler de sap ile samanı ayırabilecek noktaya erseler) bireyin toplumun en kücük yapı taşı olduğunu, bireylerin tümünün toplumu oluşturduğu gerçeğinden yola çikarsak toplumun özgür olmadığı bir ortamda bireyin özgür olabileceğini söylemek zırvadır. bireyin özgürlüğünü savunduğunuzu reddetmiyorum. bireyin çalısma özgürlüğü, bireyin sevişme özgürlüğü ve bireyin özel mülkiyet edinme özgürlüğü(ki ozel mülkiyet edinemiyorsa zaten bu konuda özgür değildir.) özel mülkiyet anlayısının olduğu bir toplumda "özgürlük", ozel mulk sahibi olanin, özel mülk sahibi olmayanı ezme özgürlüğünden öteye gitmez. buna da biz sosyalistler liberalizm diyoruz ama yine de siz bilirsiniz.

  proletarya diktatörlüğü ile burjuva diktatörlüğü arasındaki farkı anlamamanı normal karşılıyor ve sana açıklama yapma gereği duyuyorum. tarih boyunca iktidar sahibi olanlar çalışmadan zengin olanlardı. çalışanlara ise kölelik düşüyordu. proletarya diktatörlüğü bu durumdan farklı olarak, iktidara çalışan/üreten sınıfı koyuyor. milyonlarca proleterin iktidarı elinde tutması yerind bir avuç burjuvanın iktidarı tutmasını savunan bir insanın söylediklerimi anlamayıp, hak vermemesi olağan.

  devletin bir baskı organı olduğu konusunda (devletler bir sınıfın çıkarını korumak için vardır, sosyalist devlet de işçi sınıfının çıkarını korur) hem fikiriz. lenin'de bunu "devletin olduğu yerde özgürlük yoktur, özgürlüğun olduğu gün devlet olmayacaktır" sözüyle zaten destekliyor. sosyalistler bu baskı organını yalnızca kapitalistler üzerinde baskı kurup kapitalizmi yok etmek amacıyla kullanırlar. (paris komünü'nde devletsiz denenmiş ve komün yalnızca 73 gün ayakta durabilmiştir)

  daha fazla tartışmak istersen buradan değil mesajdan tartışabiliriz
  0
  noauthorityforoldmen 1 yıl önce
  proleter iktidarında milyonlarca insanın bir avuç insandan daha değerli olduğunu ima etmişsin? yani insana ve fikirlere değer vermek için onun nicel çoğunluğunu mu arıyorsun? yani azınlığın pek bir önemi yok mu? sen toplumun çıkarını mı düşünüyorsun yoksa proleter sınıfın mı ?


 • karışık

  Karışık

  42 takipçi

 • abone ol

 • moderatörler

  gaddarus

  oxygen
  tombalaci
  kaygusuzyazar
  hellomyfriend
  ilteris
  darkier
 • bölüm kuralları

  - bölümü takip etmeyi unutmayınız..

  aklınıza bölüm ismi gelmediyse bu bölüme ekleyebilirsiniz..

  ekleyeceğiniz bölümü bulamadıysanız bu bölüme ekleyebilirsiniz..

  bölüm seçmek istemeden paylaşmak istiyorsanız bu bölüme ekleyebilirsiniz..

  başlık fark etmez istediğiniz başlıkta açabilirsiniz..

  - reklam yapmak yasaktır..


popi yükleniyor...

popi yükleniyor...

pupu yükleniyor...

pupu yükleniyor...

tepe yükleniyor...

tepe yükleniyor...

g20 yükleniyor...

g20 yükleniyor...