2
mehmet barlas'ın 29 eylül 2000 tarihi yeni şafak köşe yazısı - "fethullah gülen bir rejim ve devlet düşmanı mı, yoksa hoşgörülü islam'ın temsilcisi mi?"
fethullah gülen'e ve onun "cemaati"ne dönük medyatik kampanyaları da, ankara devlet güvenlik mahkemesi savcısı nuh mete yüksel'in hazırladığı "fethullah gülen örgütü hakkında iddianame"yi de, sadece birer "jakoben laikçi" girişim veya "din düşmanlığının belirtileri" biçiminde ele almak hatadır..

nasıl devlet, "başörtüsü"nün varlığını, "şeriat tehlikesi"nin varlığına karine olarak gösteriyor ve hata yapıyorsa, fethullah gülen'e dönük medyatik veya yargısal kampanyaları da, tek nedene bağlamak hatalı olur.

öncelikle, türkiye'de aynı dünya görüşüne sahip insanların ve aynı hayat tarzını benimsemiş kesimlerin de, bir kişiye veya bir olaya bakış açılarının çok farklı olabileceğini kabullenelim. fethullah gülen'i, "aynı dünya"nın üç farklı ve ünlü isminin nasıl gördüklerine bakalım mesela..

cumhuriyet'in yazarı ilhan selçuk, m.emin değer'in "bir cumhuriyet düşmanının portresi" adıyla yayınlanan kitabına, ön-söz olarak şunları yazmış.

ilhan selçuk konuşuyor

- derler ki..

1923 devrimi'ne karşı dindarların tepkisi irticayı yaratmıştır. dinciliğin ülkeyi sarması laik cumhuriyetin insanlar üzerindeki baskıları yüzündendir. laikçilerin bağnazlığı ülkede islamcılığı kışkırtıyor.

oysa bu ülkede irtica, laik cumhuriyetten önce de baş belasıydı.

daha bu topraklar "vatan" sayılmazken, "mülk"ün başında padişah ve halife hazretleri varken, şeyhülislam fetva verirken, kadılar şeriat ahkamı üzerine kulları yargılarken, dersaadet'te irtica ortalığı kasıp kavurur, padişahı tahttan indirir, sadrazamların kellesini alır, her türlü yenilik hareketine karşı çıkardı.

31 mart isyanı'nın kahramanı derviş vahdeti, nakşıbendi idi. volkan adlı gazeteyi çıkartan vahdeti'nin arkasında "ittihad-ı muhammedi cemiyeti" vardı. 31 mart kıyamı bastırılınca, "1908 meşrutiyet inkılabı"na karşı ayaklanan mürteciler daraağacına çekildi.

cumhuriyet'in ilanından on beş yıl önce yaşanıyordu bu irtica başkaldırısı.

gençliğinde derviş vahdeti'nin volkan gazetesine yazan 31 martçı said-i nursi, nakşiliğe dayanan nurculuğun başını çekiyordu. su katılmamış bir şeriatçıydı. cumhuriyet, laiklik ve atatürk düşmanlığı bu yobazın hayatının yörüngesini oluşturdu.

said-i nursi'den sonra irticacı kesimin nakşi bayrağını şeyh mehmet zahit kotku eline aldı. 1952'de nakşibendi tarikatının başına geçti. diyanet işleri başkanlığı'nın himayesinde iskender paşa camisi'ne atandı. bu cami 1980'e kadar, devletin gözetimi altında nakşi karargahı oldu. kotku, erbakan'ı ve özal kardeşleri yetiştirdi.

nurculuk, nakşiliğin türetimidir.

nurculuğa bağlı çeşitli cemaatler de vardır. bu yolda kimi daha etkin, kimi daha kapanık, kimi daha açık, kimi daha köktenci, kimi daha ılımlı görünen, bütünüyle takıyyeci irtica yelpazesinde, fethullahçılık özel bir yer tutar ve önem taşır.

çünkü kökeni said-i nursi'ye dayanan fethullahçılık, türkiye'de sırtını amerika'ya dayamış, "ılımlı islam tasarımı"nın en güçlü koludur..
fethullah gülen'in örgütü ise, devleti içinden ele geçirmek planlamasını uzun yıllardan beri sinsi sinsi yürüttüğü için tehlikelidir.
üniversitelerde öğretim üyeleri arasında örgütlendiği için tehlikelidir.

ortaöğretimde açtığı okullarda eğitim alanında uzun vadeli ve sabırlı bir hazırlığı gerçekleştirdiği için tehlikelidir.

askeri okullara sızmak ve polisi içinden fethetmek amacıyla uzun yıllardan beri alttan alta çalıştığı için tehlikelidir.

yurt dışında ve içinde iyi niyetli insanları kandırmak yolundaki etkinliğiyle başarı kazandığı için tehlikelidir. dini siyasete alet ettiği halde, bülent ecevit gibi bir yandaş bulabildiği için tehlikelidir. bir siyasal partiye dayanmadığı halde siyasal partiden bile daha etkili propaganda yapmak olanaklarına sahip olduğu için tehlikelidir. takıyye silahını her tür islamcı'dan daha ustalıklı kullanabildiği için tehlikelidir. medyada, gazete ve televizyon olarak etkin araçlar kullanmasını bildiği için tehlikelidir.
sırtını dünyanın egemen gücü amerika'ya dayamak stratejisini uyguladığı için tehlikelidir..

evet.. bu görüşler ilhan selçuk'un..

peki aynı kuşaktan olan ve laiklik anlayışları birbiri ile izdüşümünde bulunan iki farklı ve ünlü isim ne diyor fethullah gülen hakkında?

yazar çetin altan'ı ve başbakan bülent ecevit'i dinleyelim. 1995 yılında zaman'da bir söyleşi şeklinde yayınlanan ve sonra kitaplaştırılan eyüp can'ın "fethullah gülen hocaefendi ile ufuk turu" hakkında, çetin altan ve bülent ecevit neler söylemişler..

çetin altan konuşuyor

- bu güne kadar yaptıkları ve tavırlarıyla fethullah hoca benim saygı duyduğum bir insan. o yüzden, ulu orta şeyler söylemek bize yakışmaz.. olaylara bakışı ve kişiliği gerçekten ilginç bir insan. mesela kendisi ile yapılan "ufuk turu"nda "kaldırın şu osmanlı haritası'nı, ufkumu daraltıyor" deyip, yerine bir dünya haritası astırması. hoca'nın evrensel bir bakış ve evrensel değerler ortaya koyan, düşüncelerini tüm insanlığa aktarmayı planlayan geniş perspektifli bir insan olduğunu gösteriyor..

hoca, dünya egemenliği peşinde koşan bir insan değil. islam'ı gerçek manada yaşamak istiyor. bu haliyle daha verimli, daha boyutlu ve daha üst düzeyde bir görünüm sunuyor.

küçük asya, zaman zaman evrensel boyutta insan yetiştirmiştir. müslümanlık, dünya ile ters düşmez. önemli olan, insanın gerçek insan olması, müslüman'ın gerçek müslüman olmasıdır.

islamiyet bazıların zannettiği gibi gelişmeye, ilerlemeye hiçbir şekilde engel değildir. fethullah hoca, "islam'da dogmalara yer yok" diyor. bu çok önemli ve çok ilginç. çünkü, dünyayı gerçekleri ile kavramış bir insan. müslümanlar'ın problemlerini doğru kavramış ve ona çözümler üreten evrensel söyleme sahip bir kişilik..

hazineden geçinen insanlar devrimci olamazlar. emeği olmayan insanlar, yaşamayı ve yaşama yön vermeyi beceremezler. onların öyle bir problemleri de yoktur. fethullah hoca devrimci değil, ama emeği olan bir insan, hazine'den geçinmiyor.

bütün müslümanlar onun gibi olsa, dünyada hristiyan kalmaz..

bu düşünceler, "osmanlılık", "bağnazlık", "şarklılık" gibi olguları, zaman zaman insafsızca eleştirmesi ile bilinen çetin altan'ın, 24 ağustos 1985'te "zaman" gazetesine verdiği demeçten alındı..

peki ya, laikliğin taviz vermez savaşçısı ve "28 şubat"ın etkin politikacısı bülent ecevit ne diyor fethullah gülen hakkında?

bülent ecevit konuşuyor

- sayın fethullah gülen'in 'ufuk turu" söyleşisini ilgiyle ve yararlanarak okudum. bu önemli ve kapsamlı dizide, sayın fethullah gülen, gerek kendi iç dünyasını gerekse dış dünyaya bakışını, açık sözlülükle yansıtıyor. derin din bilgisini zengin bir felsefe, tarih ve sanat kültürüyle de bütünleştirmiş olduğu görülüyor.

islam âleminin felsefeden bilimden ve düşünce özgürlüğünden uzaklaştıkça nasıl bağnazlaşıp zayıfladığını, bir yandan medrese eğitimindeki daralışın, bir yandan da dini siyasal iktidar aracı olarak istismar etmenin müslüman toplumlara verdiği zararı, vukufla açıklıyor.

sayın gülen, aynı zamanda, türk halk tasavvufundaki allah ve insan sevgisine dayanan hoşgörülü islam anlayışının değerini de hatırlatıyor. çağın gerisinde kalmış olan ve baskı rejimleriyle yönetilen bazı ülkelerin islam anlayışına özenmek yerine, ulusal özelliklerimizi ve birikimimizi yansıtan kendimize özgü bir islam anlayışı geliştirmemiz gerektiğini, islam'ın evrenselliğinin buna engel olmadığını çok güzel anlatıyor.

islam'ın çağdaşlıkla, demokrasiyle ve gelişmeyle bağdaşabileceğini belirtiyor. cumhuriyet dönemindeki türk deneyimi de zaten bunun ispatıdır.

bu cümleleri de, ecevit'in 25 ağustos 1985'te "zaman"da yayınlanan demecinden aldık..

aynı kişiyi, ilhan selçuk başka, çetin altan ve bülent ecevit, nasıl böylesine farklı algılamaktadır..

-acaba yanılan kimdir?

ama "devlet"i temsil eden ve "yargı" adına görüş açıklayan ankara d.g.m. savcısı nuh mete yüksel'in "gülen örgütü" iddianamesi açıklandığına göre, şimdi bu soruyu daha da genişletmemiz gerekiyor.

nuh mete yüksel konuşuyor

-acaba savcı da mı yanılıyor?

ne diyor "iddianame"sinde savcı yüksel?

-devletle uzlaşmacı ve barışçı bir politika izleyen, toplumun bütün kesimleri ile diyalog kurmakta sakınca görmeyen fethullah gülen grubu'nun, başta milli eğitim ve emniyet teşkilatı olmak üzere bütün devlet kadrolarına sızma çalışmaları yaptığı ve önemli ölçüde bu faaliyetlerinde muvaffak olduğu bilinmektedir.

sahip olduğu okul, yurt ve dershanelerinde yetiştirdiği iyi eğitilmiş kadroları ile, atatürk ilkeleri ve laik cumhuriyet'i ortadan kaldırarak, şeriat esaslarına dayalı bir devlet kurmayı amaçlayan fethullah gülen, gücünü iki kaynaktan almaktadır.

1-oluşturmuş olduğu sermaye imparatorluğu

2-son yıllarda dozajını gittikçe artıran ve zaman zaman teşekküle yardım boyutlarına ulaşan siyasal destek..

savcı nuh mete yüksel, görüldüğü gibi "uzlaşmacı ve barışçı politika izlemek", "bütün toplum kesimleri ile diyalog kurmakta sakınca görmemek" gibi eylemlerin sahibi gülen'in asıl amacının, "devlet kadroları arasına sızmak" olduğunu iddia ediyor.

evet.. sorular belli..

gülen, iyi niyetli, saf kişileri aldatan, laik cumhuriyeti sabırla yıkmaya çalışan ve iyi eğitilmiş kadrolara sahip bir çeteci mi?


kaynak : yenisafak.com/...v/2000/eylul/30/dizi.ht

bu içeriğe henüz yorum yapılmamıştır.popi yükleniyor...

popi yükleniyor...

pupu yükleniyor...

pupu yükleniyor...

tepe yükleniyor...

tepe yükleniyor...

g20 yükleniyor...

g20 yükleniyor...