kuran da kadınlara vurun cümlesinin geçtiği ayetin açıklaması

  -1
  heisenberg12 25.2.2016 00:00

  Söz konusu ayet Nisa suresinin 34. ayetidir. Diyanet işlerinden aldığım Türkçe mealini aşağıda yazdım.

  NiSA SURESi/34. AYET: Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah, insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. iyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah’ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da “gayb”ı korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün. Eğer itaat ederlerse, artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah, çok yücedir, çok büyüktür.

  1-)Bütün dünya tarafından onaylanabilcek bir gerçektir ki erkekler eşlerini korumakla yükümlüdürler. Ev içinde veya dışında eşini korumalıdır. Eve bir hırsız girdiğini düşünelim bu durumda elbette erkek evini, malını ve eşini koruyacaktır. Bu işi karısına bırakıp beni koru diyemez.

  2-)"Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır"

  Bu üstünlük erkeklerin kadınlara olan üstünlüğü değildir sadece. Bazı durumlarda kadınlardan erkeklerden üstün olurken bazı durumlarda erkekler daha üstündürler.

  Mesela: Bir sahabe Allah Resulu ne aielde en çok sevgiyi kimin haketttiğini sorar. Peygamber efendimiz annen, annen, annen sonra baban demiştir. Yani sevgi konusunda kadınlar daha üstündür. Fiziksel konularda erkekler daha üstündür vs...

  3-)Başkaldırma konusu: Arapça aslında "tehafune" kelimesi kullanılmıştır. Yani "başkaldırmalarından korktuğunuz kadınlara... " denmektedir. Bu ayeti suistimal eden bazı müslümanlar(!) eşleri hoşuna gitmeyen herhangi bir şey yaptığında vurabileceklerini düşünüyorlar. Ocağı açık unuttuğu için, sesini yükselttiği için ya da çayı fazla koyduğu için vurabileceklerini sanıyorlar. Hayır başkaldırma bu değildir. Evliliğe zarar getirebilecek durumlar kastedilmiştir.   

  4-) Eğer başkaldırdıklarından korkuyorsanız ve korkunuz geçmiyorsa "önce öğüt verilmesi" gerektiği söylenmiştir. Bu durum işe yaramadıysa "yatağı terkedin". Eğer bunlar işe yaramazsa ve karınızın sadakatsziliğini gördüyseniz "ona vurun". Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Her yıl binlerce erkek eşlerini aldatma nedeniyle öldürüyor. insanlar bu gibi durumlarda öfkelerini kontrol etmekte çok zorlanırlar. işte böyle bir durumda Allah hafifçe vurulmasına müsaade ediyor. Bu vurmanın nasıl ve ne şiddette olacağı sünnetlerde açıklanmıştır. Mesela asla şiddetli vurulamaz, deri kızarana kadar vurulamaz...

  5-) "Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın"

  Bazen anlaşmazlıklar konuşularak halledilebilir, boşanmaya gerek olmadan. Bu durumlarda işin üzerine gidilmemesi gerektiği, kadınların aleyhine yol aranmaması gerektiği açıklanmıştır.

  Allah daha iyi bilir...