1
çalışan nüfusun ekonomik yapısı
Çalışan nüfusun sektörlere dağılımı ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirler. Nüfusun büyük bir bölümü tarım sektöründe çalışıyorsa ülke geri kalmış, nüfusun büyük bir bölümü sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışıyorsa ülke gelişmiştir. Türkiye'de çalışma çağında ki nüfus artış hızı işgücü ihtiyacında ki artış hızından yüksektir. Bu nedenle işgücüne katılma oranı sürekli olarak azalmıştır. Türkiye'de tarım sektöründe çalışanların oranı giderek azalırken , hizmet ve sanayi sektöründe çalışanların oranı giderek artmaktadır. En hızlı artış hizmet sektöründe olmuştur. Nüfusumuzun %25i 0-14 yaş grubunda yer alır bu oran nüfusumuzun genç ve dinamik olduğunu gösterir. Nüfusun yarıdan fazlası (bu oran %68dir) 15-64 yaş grubunda yer alması üretime katkıda bulunan büyük bir iş gücü potansiyelinin olduğunu gösterir.

bu içeriğe henüz yorum yapılmamıştır.popi yükleniyor...

popi yükleniyor...

pupu yükleniyor...

pupu yükleniyor...

tepe yükleniyor...

tepe yükleniyor...

g20 yükleniyor...

g20 yükleniyor...