zührevi

    2
    dejin 22.6.2020 23:14
    arapça kökenli bu sözcük, ''kadına dair'' gibi bir karşılığa sahiptir. bel soğukluğu,frengi gibi hastalıkları içeren hastalıklar grubuna da verilen isimdir.

    tdk'ye göre, zührevi hastalık kelimesi anlamı şu şekildedir:

    - frengi, belsoğukluğu vb. cinsel ilişkilerle bulaşan hastalık.