5

muştuizm (kantok dini)

muştuizm olarak adlandırılan tek tanrılı kantoklar tarafından inanılan grift bir inanç sistemidir ve kantoklar kendilerini muştu olarak tanımlamaktadırlar. dini törenleri ve dini toplanma yerleri vardır.
pafik adını verdikleri tanrıya inanırlar. muştuist inançta doğa çok önemlidir. pafik, atron ismini verdikleri temel gücün tezahür etmiş şeklidir. insan, bitki ve hayvanların tümünün atrondan yaratıldığına ve dolayısıyla saygı görmesi gerektiğine inanırlar. her kantok atür denilen üst seviyeye ulaşmayı hedefler.
muştuizmde dünya ve evrenin pafik'in sırlarını taşıdığı inancı hakimdir. yapılan her kötülüğün pafik'in bir parçasının yok olmasına yol açtığı, fakat pafik'in bu parçayı tekrar oluşturarak iyiliği hakim kıldığı düşüncesi vardır. bu sebeple de, pafik'in hep var olacağına ve asla yok olmayacağına, ölümsüz olduğuna inanırlar.
kantoklar kimdir ?
kantoklar ağırlıklı olarak türkiye sınırlarında yaşar ve kökenleri orta asyaya kadar gider. bugün, son derece az sayıda kantok yaşamaktadır ve dilleri de unutulmaya yüz tutmuştur. genetik yapıları moğollara benzer, çıkık elmacık kemikleri dikkat çekicidir.kendilerine özgü dilleri, yerel kültürleri, gelenekleri, inanışları, şarkıları, dansları, oyunları, kıyafetleri, yemekleri mevcuttur.
kantok kültürü
kantoklar zengin bir kültürel çeşitliliğe sahiptir. hemen her konuda, içinde bulundukları toplumdan farklılık gösteren kültürleriyle dikkat çekerler. bu zenginlik göçebe olduklarından ve tarih boyunca pek çok değişik kültürle yakından temas etmiş olmalarından kaynaklanır.
kantok toplumu birbirine çok bağlıdır. büyüklere saygı birincil derecede önemlidir. fakat aile kavramının çok geliştiğini söyleyebilmek zordur. kültürlerinde geçmişte yaşadıkları zorlu hayatın izlerini görmek mümkündür.kantoklar geleneklerine son derece bağlıdırlar. pek çok ritüele sahiptirler. ehrem zeker, foşur sınena susozo, nireng bunların en önemlileridir. kantoklar periyodik olarak bu geleneksel törenleri yerine getirirler. belirli günlerde çevredeki en yüksek alanlarda toplanırken, belirli günlerde de yer altında bir araya gelirler.
kantokların erkekliğe adım atma töreninde tek ayakla yürümesi eski bir gelenektir. geleneksel olarak göçebe oldukları dönemi anma amaçlı, toplulukça uzun mesafe yürüyüşleri yaparlar.yine diğer bir ilginç adetleri ise topluca ağaç üstlerinde yapılan toplantılardır. kantoklar ataerkildir, öyle ki kadınlara ait bir kayda dahi rastlanmaz.
 • 0
  yuceltanay 11 ay önce
  kantokların tarihçesi moğol'lara kadar dayanır. moğolistandaki baycu noyin soyundan geldikleri düşünülmektedir. göçebe bir toplum olan kantoklar, gruplar halinde anayurtlarını terk etmiş, en büyük grup türkiye'ye yerleşmiştir. urallardan geçerek bugünkü belçika - lüxemburg bölgesine yerleşen diğer ufak gruplar daha sonradan türkiye'ye gelmiştir. kantokların soyunun bir kısmı, kendileri gibi göçebe bir topluluk olan porpaz'larla karışmıştır ve kısmen porpaz kanı taşımaktadırlar.
 • 0
  puivendetta 11 ay önce
  ben muşluyum tapın bize inneler
  0
  yuceltanay 11 ay önce
  senin bu innançla alakan yok sen muşlusun muştu değilsin kantok değilsin ,kantoklar moğol kökenlidir
dün
 • dünya dinleri

  Dünyanın büyük dinlerinden yerel dinlere ve inançlar hakkında bilgi vermek

  51 takipçi
 • abone ol
 • moderatörler
  yuceltanay

 • bu bölüm #kültür-sanat bölümünün alt bölümüdür.

 • hangi, dinden, inançtan olursa olsun önce saygı.
   küfür ve hakaret yok.