mehter marşlarından akıncı marşı sözleri

  6
  hellomyfriend 4.2.2017 20:59
  bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
  bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

  aktolgalı beylerbeyi haykırdı: ilerle!
  bir yaz günü geçtik tuna'dan kafilelerle

  şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan
  şimşek gibi türk atlarının geçtiği yoldan

  bir gün doludizgin boşanan atlarımızla
  birden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

  cennet'te bugün gülleri açmış görürüz de
  hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde

  ak tolgalı beyler beyi haykırdı " ilerle! "
  bir yaz günü geçtik tuna'dan kafilelerle