akıllı bir insana karşı tartışmayı kazanmak çok zor. fakat cahil insana karşı imkansızın ötesinde bir şey.