mütemadiyen

    4
    imperium 10.8.2019 11:48
    daimi, aksatmadan, ara vermeden, sürekli manalarına gelebilecek ve telaffuzu bunlardan çok daha güzel olan kelimedir. keşke daha sık kullanılsa.
  • nedir

    Bir kavramı yada başka bir şeyin anlamını anlatmanızı sağlayan bir bölüm.