bana _________________ verenin 40 yıl kölesi olurum