çocukken söylenilen yalanlar

    0
    cicoyt 2.11.2021 12:03
    anne: ders çalışıyor musun cicoyt?

    cicoyt : evet anne( kitabın arasında tommiks
    okunmaktadır)