4

devlet memurları kanunu - madde 7: tarafsızlık ve devlete bağlılık

(değişik madde: 12/05/1982 - 2670/2 md.)

devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

devlet memurları her durumda devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. türkiye cumhuriyeti anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan türkiye cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.

danıştay 5. dairesi içtihat / 09.10.1989: yabancı bir ülkeye iltica isteğinde bulunmak veya çifte vatandaşlık kazanmış olmak 657 sayılı kanuna göre devlet memurluğuna engel nedenler olarak gösterilmemiştir.

yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunulması devlete sadakat veya bağlılıkla bağdaşmayan ya da devletin itibarını kıran eylemler olarak nitelendirilemez.

bu içeriğe henüz yorum yapılmamıştır.

dün dün
 • hukuk

  hukuk'a dair, hukukla ilgili herşeyi paylaşabileceğiniz bölüm.

  2 takipçi
 • abone ol
 • moderatörler
  gameofthrones

 • bu bölüm #kültür-sanat bölümünün alt bölümüdür.

 • -puiv genel kuralları geçerlidir

  -bölümle alakasız sorular ve başlıklar lütfen açmayınız


  ana bölüm: