meşhediler

  3
  yuceltanay 18.5.2018 22:01
  meşhediler,iranın kripto yahudileridir. tıpkı türkiyedeki sabetayistler gibi safevi döneminin sonlarından itibaren artan şia baskılarına dayanamayan iran yahudileri öncelikle tek bir merkezde toplanmış meşhed şehrine sürülmüşlerdir.daha sonra baskılar gittikçe arttıkça buradaki yahudiler şii gibi görünmüşler böylelikle kendilerini gizlemişlerdir.radikal yahudi grupları yahudi gibi görünmeye devam etse de şehir nüfusunun önemli kısmını oluşturan yahudi sayısı , kısa süre çok çok azalmış. buradaki yahudiler türkiye deki sabetayistlerin yaptığı gibi kendilerini gizlemişler ve böylelikle yüzlerce yıldır müslüman şii gibi görünüp, özünde yahudi olarak yaşamışlardır. yani özetle meşhedilerin önemli ve etkili bir kısmı yahudidir.
  dünya çapında 15,000 meşhed yahudisi bulunmakta ve bunların 10,000'i israil'de yaşamaktadır. abd'deki meşhedilerin yeni nesli ise haredi yeşivalarında eğitim görmektedir. daha dindar olanlar ise şira hadaşa isimli yeni bir cemaat oluşturdular. meşhedi yahudilerinde, kapalı cemaatte yaşama ve iç evlilikler yapma nedeniyle, genetik bozukluklar görülebilmektedir.
 • 0
  yuceltanay 18.5.2018 22:02
  meşhediler yahudiler kripto yahudi olarak çifte hayat sürdürdü. dışarıya müslüman olarak göründüler; giyim ve yaşam tarzlarını ve isimlerini iran'lı komşularınki gibi değiştirdiler. evlerinde ise gizlice çocuklarına ibranice öğrettiler, mum yakıp şabat'ı kutladılar.