tornistan

    4
    alicoyum 31.3.2020 18:27
    dilimizde "tornistan" diye bir sözcük var. "gerisin geri gitmek, tersyüz etmek" anlamındaki kelime ingilizcedeki "turn astern" (geriye doğru dönüş) çıkışlıymış. esasen denizcilik terimi olsa da argomuzda "geri basmak, sözünden caymak" şeklinde kullanılır.