içerik eklemek için sisteme giriş yapabilirsiniz.


 • ibn-i sina

  Burada İbn-i Sina'nın hayatını bulamayanlar için buraya yazıyorum.

  1 takipçi

 • abone ol

 • moderatörler

  yagmurocal

 • ibn-i sina 980 yılında afşana köyü, buhara’da dünyaya gelmiş ünlü tıpçı, filozof, yazar, fizikçi ve bilim adamıdır. asıl adı ebu ali el-hüseyin ibni abdullah ibn-i sina el-belhi’dır. samanoğulları sarayı maliye katiplerinden ve saygın bir bilim adamı abdullah bin sina’nın oğlu ibn-i sina; felsefe, tıp, astronomi ve kimya alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır. batılılar ibn-i sina’yı avicenna ismi ile tanımaktadırlar. dünyayı değiştiren 100 bilim adamı listesinde ilk sıralarda yer almaktadır. günümüzde avrupa’da dahi pek çok hastanenin ve sağlık merkezinin adı avicenna ‘dır. tıp ve felsefe konularında 200 adet eseri bulunan bilim adamının, bilim dünyasında hekimlerin piri, modern bilimin kurcusu, büyük üstat olarak söz edilmektedir.

  ibn-i sina 980 yılında özbekistan’ın afşana şehrinde dünyaya gelmiştir. babası hatırı sayılır bir bilim insanı olan abdullah bin sina’dır. ibn-i sina afşana’ya yakın buhara kentinde gördüğü öğrenimin ardından 10 yaşında kuran-ı kerim’i ezberleyip hafız olmuş, 16 yaşında tıp alanı ile ilgilenmeye başlamış, inanılmaz zekası ve yaratıcılığını da kullanarak yeni tedavi yöntemleri geliştirmeyi başarmıştır. 19 yaşına geldiğinde, doktor olarak anılan ibn-i sina, artık ücretsiz hasta tedavi etmeye başlamıştır. o yıllarda emir adında bir hastasını ölümcül bir hastalıktan kurtarmış ve karşılığında da samani resmi kütüphanesini kullanma hakkı elde etmiştir. bu sayede bilim anlamında kendini geliştirebilir, yeni hastalıklara çare bulabilirdi. fakat kütüphanede yangın çıktığı bir günde düşmanları yangını onun çıkardığına dair suçlamada bulunmuş ancak çok geçmeden ibn-i sina ile bir ilgisi olmadığı anlaşılmıştır. ibn-i sina 22 yaşına geldiğinde babası yaşama gözlerini yummuştur. yine o yıllarda ürgenç’e gitmeye karar veren ibn-i sina, burada vezirin bilime karşı olan sevgisi sayesinde maaşa bağlanmıştır. ibn-i sina bilimini icra etmek için sürekli araştırma yapmalı ve güvenli sahalarda çalışma imkanı elde etmeliydi. bu yüzden, hükümdar kabus’a sığınmış fakat hükümdar saldırılar sırasında hayatını kaybetmiştir. öte yandan ibn-i sina da kötü bir hastalığa yakalanmıştır. sonunda rahatsızlanan ve güvenli yer arayışında olan ibn-i sina eski bir arkadaşına rastlamış ve artık onun yanında yaşamaya karar vermiştir. 

  sürekli yer değiştiren ve araştırmalarına hızla devam eden ibn-i sina o yıllarda eserlerini de icra etmeye devam etmiştir. bir süre isfahan valisinin yanına sığınan ibn-i sina orada da hamadan emiri tarafından yakalatılmış ve hapsedilmiştir. sonrasında ibn-i sina iki kölesi, kardeşi ve bir öğrencisiyle birlikte kılık değiştirmiş ve kaçmayı başarmıştır. sonunda isfahan’a varmış ve orada rahat bir yaşam sürmüştür. 

  ibn-i sina doktor ve bilim danışmanı olarak ebu cafer’in hizmetinde çalıştığı yıllarda bir sefer sırasında kolit hastalığının atağına yakalanmış ve ayakta durmakta zorlanmaya başlamıştır. hemen ardından kendisine uygulanan tedavilere uymayıp, kendisini kaderin gidişatına bırakmaya karar vermiştir. ölüm döşeğinde bile fakirlere hayır yapmış, kölelerini serbest bırakmış ve 3 günde bir de kur’an okumuştur.

  1037 yılı haziran ayında henüz 57 yaşındayken yaşama gözlerini yummuştur. her yıl ağustos ayının 3. haftası ibn-i sina haftası olarak anılmaktadır. bu hafta okullarda es geçilmemeli, ortadoğunun ve müslüman dünyasının en değerli bilim adamlarından biri olan ibn-i sinayı tüm neslimize anlatmalıyız.


  ibn-i sina’nın eserleri

  el-kanun fi’t-tıb adlı eseri batı’da dört yüz yıl boyunca ders kitabı olarak kullanılmış ve on farklı çevirisi yapılmıştır. yine aynı yıl kitabü’l-necat adlı eserinde metafizik konusunu işlemiştir. risale fi-ilmü’l-ahlak adlı kitabı ahlak konusunu içermektedir. ibn-i sina, işarat ve’l-tembihat adlı eseri yazmıştır. bu eserinde de fizik, mantık ve metafizik konularını işlemiştir.

  kitabü’ş-şifa adlı on ciltlik eser de ibn-i sina tarafından kaleme alınmıştır. bu eserinde matematik, mantık, fizik ve metafizik konularını işlemiştir. kitabın bölümlerine bakıldığında; tabiat bilimleri bölümü fizik, gökyüzü ve alem, etkiler ve edilgiler, oluş ve bozuluş, mineroloji, meteoroloji, botanik, biyoloji ve psikoloji bölümlerinden oluşurken; matematik bilimleri bölümü musiki, astronomi, aritmetik ve geometri kitaplarından oluşmaktadır. mantık bölümü’nde ise giriş, kategoriler, birinci analitikler, ikinci analitikler, yorum üzerine, topikler, sofistik deliler, retorik ve poetika kitapları yer almaktadır.

  ibn-i sina henüz mikroskobun keşfedilmediği dönemde, “her hastalığı yapan bir kurttur. yazık ki onu görecek elimizde alet yoktur.” sözleri dikkat çekmektedir. yaklaşık 700 yıl batı dünyasının tıp hocası olan bilim adamımızın eserlerinden dikkat çekici bir kaç cümle olarak; “çok gerekmedikçe ilaç kullanma” ve “bütün hastalıklar yenilen ve içilen şeylerden gelmektedir.” sözlerini de sizlerle paylaşmadan geçmeyelim.