7
bizans'ın 100 yıllık kesintisiz hanedanı komnenoslar
hanedan ilk olarak 11. yüzyılın ortalarında, imparatorluğun paphlagonia bölgesinde, bugünki türkiye'nin kastamonu şehrinde ortaya çıkmıştır. aynı zamanda komnenos hanedanı'nın adı iktidarda oldukları dönemde, trakya'da (filibe yakınlarındaki komne köyünde verilmiştir. dukaslar, dalassenoslar gibi soylu ailelerle evlilik yoluyla akraba olan komnenoslar 100 yıl kadar kesintisiz iktidarda kalmayı başarmış nadir bizans hanedanlarından biridir.

ailenin tahta çıkan ilk üyesi ı. isaakios komnenos (hükümdarlığı 1057-1059) olmasına karşın, hanedan, isaakios'un yeğeni ı. aleksios komnenos'un (hükümdarlığı 1081-1118) tahta çıkışıyla başlatılır. hanedanın diğer üyeleri, ıı. yannis komnenos (hükümdarlığı 1118-1143), ı. manuel komnenos (1143-1180), ıı. aleksios komnenos (hükümdarlığı 1180-1183) ve ı. andronikos komnenos'tur (hükümdarlığı 1183-1185).

komnenoslar dönemi genellikle çatışmasız geçmiştir. bu durumu bozan iki olaydan biri, ıı. aleksios'un tahta çıktığında 12 yaşında olmasını fırsat bilen akrabalardan bir başka aleksios komnenos'un iktidarı elinde tutmasının doğurduğu huzursuzluk, ikincisi ise çocuk imparatoru devirerek yerine geçen amca oğlu ı. andronikos komnenos'un zorbalığıdır.

komnenoslar, doğuda selçuklulara ve sicilya'da normanlara karşı koymayı ve haçlı seferleri'ni savuşturmayı başardılar. dahası italyan şehir devletleri ile yakın ilişkiler geliştirdiler. 1111'de pisalılar, 1126'da venedikliler, 1143'te cenevizliler ve anconalılar imparatorluk içinde birçok ayrıcalıklar elde ederek konstantinopolis'te koloniler kurdular. bazı kaynaklara göre 1180'lerde başkentte yaşayan levantenlerin sayısı 60.000 civarında idi. bu durum bizans ekonomisini canlandırmakla kalmadı, aynı zamanda italya yarımadası'nda bulunan germenlere karşı bir güç birliği de yarattı.

komnenoslar döneminde ekonomik hareketliliğe paralel olarak edebiyat ve sanat da canlandı, bazı araştırmacıların komnenos rönesansı diye niteledikleri parlak bir dönem yaşandı. devrin aydınları arasında, bizans tarihindeki tek kadın tarihçi olan ı. aleksios'un kızı anna komnena'nın seçkin yeri vardı. kimi yazarlar ise, komnenos hanedanı'nın bazı uygulamalarının bizans devlet sistemini bozduğunu ileri sürerler. bu uygulamalar arasında memuriyetlerin yetenek ve eğitime göre değil, hanedana akrabalık esasına göre dağıtılması özel yere sahiptir. gerçekten de, 12. yy'da yüksek memurların yüzde 90'ı ya hanedana üyeydi ya da akrabaydı ve bu durum idari yapıda bazı bozulmalara yol açmıştı.

komnenos hanedanı döneminde, konstantinopolis'te, hora manastırı da (kariye cami) dahil birçok kilise onarıldı, ıı. yannis komnenos'un karısı irene tarafından pantokrator kilisesi'ni inşa ettirildi.

ıı. yannis'in erkek kardeşi isaakios'un oğlu ı. andronikos (hükümdarlığı 1183-1185) komnenos soyundan gelen son imaparatordu. ama ondan sonra da komnenos ailesi devlet işlerinde rol oynamayı sürdürdü. 13. yy boyunca varlığını sürdüren aile üyeleri, bu tarihlerde görece önemsiz mevkilerde bulundular fakat komnenos adının saygınlığı devam etti. angeloslar ve epeiros despotları gibi öteki hanedanlarla evlilik yoluyla ittifaklar kurdu.
  • 0
    mehmetk 6 ay önce
    kopyala yapıştır style


popi yükleniyor...

popi yükleniyor...

pupu yükleniyor...

pupu yükleniyor...

tepe yükleniyor...

tepe yükleniyor...