1921 kıtlığında açlıktan insan yemeye başlayan ruslar
  • 0
    cleverhasmet 6 ay önce
    mecburidir "bolşevik" (yahudi) devriminden önce bilirsiniz ki çanakkale zaferinde yardım gitmemiş ve çarlık yıkılmıştı.yardım gelene kadar idare etmek zorundalardır.kıtlık zamanı tehlikeli bir dönemdeydi çünkü kapitalist ülkelerce daha yeni kurulmuş sovyet hükumetini yıkmak için iyi bir fırsattı. bu yüzden vladimir ilyiç ulyanof "lenin" uluslarası işçi birlikleri tarafından başlatılan yardım kampanyalarına şu sözleriyle destekledi:

    "'acil yardıma ihtiyacımız var. işçilerin ve köylülerin sovyet cumhuriyeti, çalışanlardan, sanayi işçilerinden ve küçük çiftçilerden yardım bekliyor. kitleler dünyanın her yerinde kapitalizm ve emperyalizm tarafından baskı altında tutuluyor, ancak işsizlik ve durmadan artan pahalılık nedeniyle içinde bulundukları ağır duruma rağmen, çağrımıza kulak vereceklerinden eminiz.


popi yükleniyor...

popi yükleniyor...

pupu yükleniyor...

pupu yükleniyor...

tepe yükleniyor...

tepe yükleniyor...