7
tarih de duyduğunuz yada okuduğunuz en güzel insanlik derslerini yazıyoruz
çanakkale savaşlar'ında savaşıp, bir kolu ile bir ayağını kaybeden fransız generali bridges, yurduna döndükten sonra anlattığı bir savaş hatırasında şöyle diyor:
"fransızlar, türkler gibi mert bir milletle savaştıkları için daima iftihar edebilirsiniz. hiç unutmam.savaş sahasında döğüş bitmişti. yaralı ve ölülerin arasında dolaşıyorduk az evvel, türk ve fransız askerleri süngü süngüye gelip ağır zayiat vermişlerdi.bu sırada gördüğüm bir hadiseyi ömrüm boyunca unutamayacağım. yerde bir fransız askeri yatıyor, bir türk askeri de kendi gömleğini yırtmış onun yaralarını sarıyor, kanlarını temizliyordu. tercüman vasıtası ile şöyle bir konuşma yaptık:
- niçin öldürmek istediğin askere yardım ediyorsun? mecalsiz haldeki türk askeri şu karşılığı verdi:
"bu fransız yaralanınca cebinden yaşlı bir kadın resmi çıkardı.birşeyler söyledi, anlamadım ama herhalde annesi olacaktı. benim ise kimsem yok. istedim ki, o kurtulsun, anasının yanına dönsün". bu asil ve alicenap duygu karşısında hüngür hüngür ağlamaya başladım. bu sırada, emir subayım türk askerinin yakasını açtı. o anda gördüğüm manzaradan yanaklarımdan sızan gözyaşlarımın donduduğunu hissettim. çünkü, türk askerinin göğsünde bizim askerinkinden çok ağır bir süngü yarası vardı ve bu yaraya bir tutam ot tıkamıştı. az sonra ikisi de öldüler..."

fransız generali brıdges
çanakkale savaşları komutanı.
  • 0
    hunigiyenadam 6 ay önce
    guatama buda nın zengin bi adamken kendi felsefesinin sonucu elindeki son malvarlığı olan avakadonun yarısını aç bi adama vermesi


popi yükleniyor...

popi yükleniyor...

pupu yükleniyor...

pupu yükleniyor...

tepe yükleniyor...

tepe yükleniyor...